Za regulované nájemné dostanou někteří majitelé domů náhradu od státu

Brno - Někteří majitelé domů s regulovaným nájemným mají kvůli nucenému omezení vlastnického práva nárok na specifickou formu náhrady od státu. O náhradě, jež nemá přímou oporu v zákonech, musejí české soudy rozhodovat podle okolností jednotlivých případů a nesmějí žaloby proti státu automaticky zamítat. Uvedl to Ústavní soud v důležitém sjednocujícím plenárním stanovisku.

Soud nijak nepředjímá výši náhrad a stanovisko se týká jen případů, v nichž už majitelé podali žalobu proti státu. Navíc se vztahuje jen k období před vydáním klíčového nálezu Ústavního soudu ohledně regulovaného nájemného v roce 2005. Tímto nálezem získali majitelé domů možnost zažalovat nájemníka u soudu o jednostranné zvýšení nájemného.   

Vlastnické právo majitelů domů s regulovaným nájemným bylo podle soudců omezeno dlouhodobou nečinností zákonodárců, kteří nepřijali odpovídající zákon. Na tento problém však nedopadá zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Odpovědnost je totiž spíše politická.

Připadá však v úvahu náhrada za omezení vlastnického práva. Soudci upozornili, že nárok na náhradu nemusejí mít všichni majitelé a že výše náhrady nemusí být identická s rozdílem mezi obvyklým a regulovaným nájemným. Celé obsáhlé a složité stanovisko je k dispozici na webových stránkách soudu.   

Představitelé majitelů domů rozhodnutí soudu přivítali. "Je to jen o
dodržování lidských práv a ústavy," řekl předseda Občanského sdružení
majitelů domů Tomislav Šimeček. Klíčové však podle něj bude rozhodnutí
Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Odškodnění se u něj za
regulaci nájemného domáhá až 4800 tuzemských majitelů domů.  Místopředseda Sdružení nájemníků naopak vyzdvihl, že soudci musí posuzovat každý případ jen v souvislosti s jeho konkrétní historií.

Soudy nemohou zvyšovat nájemné zpětně

Ve stejném stanovisku také ústavní soudci uvedli, že soudy mohou na návrh majitele domu jednostranně zvýšit nájemné jen za období od podání žaloby do 1. ledna 2007, kdy vstoupila v platnost nová právní úprava. Z některých starších nálezů Ústavního soudu přitom vyplývalo, že soudy mohou počáteční hranici prolomit a stanovit zvýšené nájemné zpětně. Součástí stanoviska je apel na zákonodárce, aby problematiku deregulace nájemného systémově vyřešili na úrovni zákona. Čeští zákonodárci by si prý měli vzít příklad z Polska.   

Stanovisko pléna je závazné pro všechny senáty Ústavního soudu, které rozhodují o konkrétních žalobách majitelů domů a dosud se jejich postoje někdy různily. Poprvé bude senát stanovisko aplikovat už v úterý při rozhodování o jednom z případů.