V Česku ubývají dárci orgánů - pomoci má televizní spot

Praha - V Česku klesá počet dárců orgánů, v prvním pololetí loňského roku ubylo zemřelých dárců o 30 procent na 198 případů. Snížil se tak i počet provedených transplantací, a tím zachráněných životů. IKEM a Nadační fond transplantace proto připravily televizní spot na podporu transplantačních programů - od pondělí 18. května ho bude vysílat Česká televize. Cílem je upozornit veřejnost na možnost darování orgánů v případě úmrtí.

„Dáváme přednost orgánům zemřelých dárců, protože transplantace pro živého dárce představuje zátěž. Celosvětově však přibývá živých dárců orgánů právě proto, že ubývá zemřelých,“ řekl Miloš Adamec z Transplantcentra IKEM a dodal, že příčiny loňského úbytku zemřelých dárců odborníci neznají. 

V České republice platí princip předpokládaného souhlasu s transplantací v případě úmrtí. Jeden člověk přitom může darovat orgány až osmi čekajícím. Těch je u nás na čekací listině kolem sedmi set lidí. Lékaři však respektují nesouhlas příbuzných s transplantací, loni to bylo asi deset procent případů. Každý, kdo nechce své orgány darovat, to nahlásí do Národního registru osob nesouhlasících s transplantací. 

Černobílý spot trvá 30 sekund a emotivním způsobem zobrazuje dva krátké příběhy lidí, kterým transplantace zachránila život, a příběh ženy, která měla možnost darovat orgány svého syna k transplantaci. Autorem scénáře jsou lékaři Pavel Trunečka a Jiří Pešina z Transplantcentra IKEM. 

Podle Adamce jde kromě povědomí veřejnosti o možnosti dárcovství také o systémový problém. Zdravotní pojištění totiž končí přesným časem úmrtí a péči o člověka zemřelého například na mozkovou mrtvici, který by se mohl stát dárcem, pojišťovna nehradí. Podle Adamce by mohla být řešením finanční motivace pro jednotky intenzivní péče a odborné školení zdravotnického personálu.

Spot na podporu darování orgánů
Spot na podporu darování orgánů