Sbírka Pomozte dětem vynesla letos 15 milionů

Praha - Letošní ročník charitativní sbírky Pomozte dětem vynesl 15 milionů korun, loni se vybralo asi o čtvrt milionu více. Peníze mají pomoci znevýhodněným a ohroženým dětem, o které se například vlastní rodina ani nestará. Za jedenáct let trvání projektu dárci přispěli celkem 131 miliony. Sbírka je společným projektem České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti. Jejím symbolem je žluté kuře s červenobílým záchranným kruhem.

Výběrové řízení vyhlášené v půlce května rozhodne, které neziskové organizace projekt finančně podpoří. Uzávěrka projektů je 30. června. K dětem se peníze z letošní sbírky dostanou na podzim.

Výše příspěvků se za poslední čtyři ročníky významně neliší. Posílil však podíl smluvních darů, naopak oslabují dárcovské SMS, uvedla vedoucí projektu Blanka Šrámková. Podle ní přibývá i těch, kteří žádají o daňové doklady. Nejvíce peněz, skoro polovina letos vybrané částky, přišla právě pomocí takzvané DMS. Projekt získává peníze také formou darů, benefičními akcemi nebo veřejnost přispívá na speciální účet 505 333 505/5500. Podle sponzorů je vybraná částka pozitivním signálem, že lidé chtějí pomáhat navzdory krizi.