Ekologové žádají nové územní řízení pro dálnici Říkovice-Přerov

Olomouc - Ekologická organizace Děti Země žádá olomoucký krajský úřad o obnovu územního řízení pro dálniční úsek Říkovice-Přerov. Původní územní rozhodnutí z roku 2006 úředníci vydali podle ekologů v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny a správním řádem, uvedl Miroslav Patrik z Dětí Země. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by vyhovění návrhu ekologů oddálilo výstavbu úseku, který bude součástí prodloužené dálnice D1.

Ekologové tvrdí, že mezi povinnými podklady pro vydání územního rozhodnutí chyběla povolení výjimek k zásahu do biotopů 22 zvláště chráněných druhů organismů. Investor podle ekologů potřebný biologický průzkum zajistil později, což je ale obrácený postup. Podle Patrika je to opět důkaz toho, že pracovníkům ŘSD nejde při výstavbě dálnic o přírodu a o dodržování zákonů. Podle původního plánu ŘSD by úsek Říkovice-Přerov měl být hotový v roce 2013.

Tvrzení, že ŘSD nemá zájem o přírodu, jeho mluvčí Martina Vápeníková odmítá. Jako důkaz uvedla mimo jiné rozsáhlou náhradní výsadbu za stromy pokácené při investicích ŘSD a budování biokoridorů pro zvěř.

Vedoucí odboru strategického rozvoje Olomouckého kraje Michaela Pruknerová řekla, že návrh Dětí Země zatím nemá. „Na podatelnu našeho odboru dosud nedorazil. Je možné, že je na podatelně kraje, nevím. Jakým způsobem se k návrhu vyjádříme, proto nemohu v tuto chvíli říci,“ uvedla Pruknerová. Ekologové jsou přesvědčeni o tom, že by hejtmanství mělo jejich návrhu vyhovět, protože podle nich žádost splňuje podmínky správního řádu.

Ekologové v minulosti rozporovali také vydání územního rozhodnutí na připravovaný dálniční úsek Přerov - Lipník nad Bečvou. I v tomto případě argumentovali tím, že hejtmanství chyběl před vydáním rozhodnutí biologický průzkum, který by zjistil výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.

Výstavba dálničního úseku Říkovice-Přerov je součástí prodloužení dálnice D1 až k polským hranicím. Po dokončení výstavby bude mít nejstarší česká dálnice z Prahy přes Brno a Ostravu po polské hranice 377 kilometrů.