Železniční koridor z Budějovic na hranice je hotov

České Budějovice – Příhraniční část IV. tranzitního železničního koridoru je hotova. Trať z Českých Budějovic na česko-rakouské hranice v Horním Dvořišti procházela rekonstrukcí od listopadu 2007, skončení prací oznámila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Na 40kilometrovém úseku, jehož modernizace stála zhruba 1,2 miliardy korun, došlo k úpravám, jejichž nejviditelnějším důsledkem je zvýšení traťové rychlosti ze 70 na 100 km/h. Trať nicméně zůstává jednokolejná, což odpovídá intenzitě provozu, v němž převažují nákladní vlaky. Samotné optimalizaci předcházela v letech 2001–2002 elektrizace trati a rekonstrukce zabezpečovacího zařízení.

„Jedná se o další z významných projektů transevropské dopravní sítě. Právě dokončená optimalizace trati výrazně zlepšuje její technické parametry. Bude umožněna vyšší cestovní rychlost, po trati budou moci jezdit i soupravy s naklápěcími skříněmi,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jan Komárek.

Díky předchozí nedávné rekonstrukci, kdy byla upravena i většina nádraží, nebyla právě skončená optimalizace příliš rozsáhlá. Nejzásadnější novinky jsou k vidění mezi Olmenicemi a Českými Budějovicemi. Stavbaři vyměnili železniční svršek i spodek, obnovili odvodnění, přestavěli devatenáct mostů a zpevnili propustky. Tři stanice dostaly nová nástupiště, vznikly také nové protihlukové stěny.

Trať z Českých Budějovic na česko-rakouské hranice vede místy po trase nejstarší evropské kontinentální železnice – koňské dráhy z Budějovic do Lince. Samotný čtvrtý tranzitní koridor je součást jedné z hlavních transevropských železničních magistrál. Ta vede ze švédského Stockholmu přes Berlín, Prahu, České Budějovice a rakouský Linec do italské Boloně. Na českém území vede z německo-českých hranic v Schöně až do Prahy souběžně s prvním koridorem, díky kterému byla trať již z větší části zrekonstruována. Mezi Prahou a Českými Budějovicemi v současnosti probíhají modernizační práce, které skončí až v příštím desetiletí.

Železniční koridory
Železniční koridory