Ústavní soud se postavil za oběti neoprávněných exekucí

Brno - Ústavní soud (ÚS) se zastal lidí, jimž exekutoři neprávem zabavili majetek. Při soudním rozhodování o takzvaných vylučovacích žalobách už nebudou muset platit náklady řízení. Dosud jim přitom soudy nárok na náhradu nákladů většinou nepřiznávaly. Potvrdil to mluvčí ÚS Michal Spáčil. Exekuční praxe v Česku se stává terčem kritiky ústavních soudců opakovaně.

Nové rozhodnutí se dotýká situací, kdy soudní exekutoři pro účely chystané dražby sepisují a zabavují nejen majetek dlužníka, ale také jiných lidí. Majitelé v takovém případě musejí podat vylučovací žalobu. Soud pak rozhodne o vyřazení věcí z exekuce.

„I přesto, že se těmto osobám podařilo před soudem prokázat, že mají takové právo k majetku, které jej z výkonu rozhodnutí vylučuje, a byly tak ve sporu úspěšné, soudy jim zpravidla nepřiznávaly nárok na náhradu nákladů řízení,“ uvedl Spáčil. Podle nového rozhodnutí ústavních soudců byla dosavadní praxe chybná. „ÚS v projednávaném případu stanovil podmínky, za kterých soudy nesmí toto právo vítězné straně sporu upřít,“ řekl mluvčí.

Soudci vzkazují exekutorům: Buďte opatrnější

Soudci zároveň vyzvali exekutory ke zvýšené pozornosti, když vstupují do bytů a domů a sepisují movité věci jiných lidí než samotných dlužníků. Stává se to například v situaci, kdy mají dva lidé stejnou adresu. Nové rozhodnutí ÚS padlo ve středu a soudci klíčové pasáže zveřejnili na internetu.

ÚS kritizuje exekuce opakovaně. Nedávno například upozornil na „hybridní“ postavení exekutorů, kteří plní úkoly svěřené státem, ale zároveň sledují svůj majetkový prospěch jako podnikatelé. Rizika plynoucí z tohoto spojení je podle soudu nutné omezit důsledným dohledem státních orgánů, zejména ministerstva spravedlnosti, a uplatňováním kárné odpovědnosti exekutorů. Předtím soudci přirovnali jednu exekuci k literární Hlavě XXII, symbolu bezvýchodnosti a absurdity.