Institut zasvěcený filosofii rabiho Löwa má první absolventy

Praha - Po devítiměsíčním studiu dnes slavnostně zakončili studium mladí studenti židovského Maharalova institutu v Praze. Institut, nacházející se v centru Židovského města, funguje jako rabínský seminář pro 10 studentů v jednoročním programu denního studia Talmudu a židovského práva s důrazem na práce rabiho Jehudy Löwa. Právě odkazu rabína z éry rudolfínské Prahy, zvaného také Maharal, je institut věnován. První skupina studentů přišla z Izraele, Jižní Ameriky a USA.

„Letos je čtyřsté výročí úmrtí Maharala a ten je v Praze velice známou osobou díky příběhu Golema. Ale ne příliš lidí zná jeho písemný odkaz, jeho filosofii a učení. Cílem tedy bylo vytvořit institut, který veřejnost seznámí s Maharalovým učením, takže přirozeným místem k vytvoření takového institutu byla Praha, tam, kde tvořil a psal knihy,“ řekl ve Studiu ČT24 rabín Manis Barash, který institut spoluzakládal.

Rabín Manis Barash o Maharalově institutu:

0„Máme také celou řadu kurzů během roku, které trvají krátkodobě a jsou otevřené komukoli. Během roku prošly institutem stovky lidí, vydáváme také řadu publikací pro židovskou i nežidovskou veřejnost. Myslím, že celá řada lidí se tady seznámila s židovským mysticismem, kabalou a písemným odkazem Maharala.“

Video Absolvent Josef Gruzman a Tomáš Jelínek ve Studiu ČT24
video

Absolvent Josef Gruzman a Tomáš Jelínek ve Studiu ČT24

Absolvent Josef Gruzman a Tomáš Jelínek ve Studiu ČT24

s 15:45, 23.06.2009

Rabín Manis Barash ve Studiu ČT24

Absolventi institutu se po intenzivním a náročném denním studiu stávají právoplatnými rabíny, a v této roli budou sloužit v různých židovských společenstvích po celém světě. V České republice se podle rabína Barashe nenašel žádný vhodný adept na studium také díky tomu, že zde zhruba 100 let neexistoval žádný studijní seminář. „Poslední ješiva (vyšší židovská škola) v Českých zemích skončila v roce 1881 v Golčově Jeníkově,“ upřesňuje zástupce Židovské obce v Praze Tomáš Jelínek.

Pro čerstvé rabíny to byl náročný rok

„Byl to velmi tvrdý rok, kdy všechno, co jsme studovali z Talmudu a dalších filozofických knih, jsme museli prokázat ve zkouškách u rabínů, kteří sem přijeli z celého světa a z Izraele. To byl také závěr celého roku,“ řekl ve Studiu ČT24 čerstvý absolvent institutu Josef Gruzman z Rakouska. Poslání rabína je podle jeho slov vést obec, v níž působí. Ve které obci se usadí on sám, se rozhodne až po svatbě se svou manželkou.

Zakladatelé Maharalova institutu by chtěli učení nejznámějšího pražského rabína rozšířit více do světa a uvažují o zřízení poboček institutu v New Yorku a v Jeruzalémě. Nejen pražští Židé totiž Maharala považují za jednoho z největších myslitelů.