Bendl: Rathova nekompetentnost připravila kraj o miliony

Praha - Středočeský hejtman David Rath (ČSSD) poškozuje nejen cestovní ruch v regionu, ale také zasahuje zcela bez znalosti věci přímo do života zdravotně postižených lidí v kraji. Tvrdí to jeho předchůdce ve funkci a místopředseda občanských demokratů Petr Bendl. Současnému vedení kraje se také podle něj nedaří čerpat dotace Evropské unie na turistiku a část peněz musí vracet do Bruselu. Bendl označil dnes Ratha za nekompetentního, ten se ohradil, že Bendl pouze před volbami bez náhledu do současné situace planě kritizuje.

Středočeská turistická informační služba, jejíž založení mělo přispět propagaci kraje, připravila ještě v době, kdy byl hejtmanem právě Bendl, projekt na podporu a koordinaci turistického ruchu v regionu. Na tyto aktivity získal kraj grant z fondů EU, který měl přinést do regionálního rozpočtu 15 milionů korun. Kvůli rozhodnutí rady pod současným Rathovým vedením zastavit projekt ale bude muset kraj 8 milionů vracet do Bruselu. „Na vině je zcela jednoznačně nekompetentní vedení Středočeského kraje a David Rath coby poslanec a hejtman evidentně svoji práci nestíhá tak, jak by měl,“ zdůraznil Bendl.

David Rath ale ve Studiu ČT24 reagoval na Bendlova slova tím, že krajem zřízenou akciovou společnost a její neprůhledné hospodaření kritizovala ČSSD už před krajskými volbami. Podle současného hejtmana čerpala miliony korun bez výraznějšího efektu, navíc s podezřením na korupční jednání. „Krajská akciová společnost žádala EU o desítky milionů, aby je obratem přeposílala svým smluvním partnerů - soukromým firmám na podkladě problematických smluv na nesmyslná plnění, která s turismem neměla nic společného,“ zdůvodnil rozhodnutí zlikvidovat agenturu Rath.

Video TK Petra Bendla a reakce Davida Ratha pro ČT
video

TK Petra Bendla a reakce Davida Ratha pro ČT

Sociální péče v kraji se podle Bendla vrátila před rok 1989

Petr Bendl o sociálních službách:

„David Rath chce zdravotně postižené zavírat zpět do izolace ústavů, místo aby se je snažil zapojit do normálního života. Je to opravdu návrat před rok 89, kdy předchozí režim hledal způsob, jak zdravotně postižené odsunout někam mimo město na okraj civilizace.“

Bendl rovněž kritizoval dění ve sféře sociálních služeb. Uvedl, že za jeho vládnutí v kraji se podařila řada pozitivních kroků v procesu transformace sociální péče, která sleduje začlenění lidí s postižením do běžného života. Rath ale prý svými personálními změnami ve vedení ústavů projevuje tendence přesně opačné. „Tento záměr je ale v přímém rozporu s dokumentem, který kraj ratifikoval a nikdy nezrušil, v rozporu se Standardy kvality sociálních služeb i v rozporu s usnesením vlády,“ ohradil se Bendl.

Personální změny jsou ale podle Ratha v této sféře běžné. Je prý podle něj ilustrativní pro Bendlovy výhrady, že jeho personální změny byly v pořádku a Rathovy změny již v pořádku být nemohou.

Sídlo Středočeského kraje
Sídlo Středočeského kraje
Více fotek
  • Sídlo Středočeského kraje autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/710/70957.jpg
  • Hejtman Středočeského kraje autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/947/94645.jpg