Při cestě do zahraničí kontrolujte množství lihovin i pohonných hmot

Praha - S počátkem letních prázdnin mnoho Čechů vyjíždí do zahraničí, měli by se však pozorně seznámit s povoleným druhem i množstvím věcí, které mohou do konkrétní země dovážet. V mnoha zemích platí absolutní zákaz ohledně drog, zbraní či chráněných předmětů a rostlin. Pro Českou republiku jakožto člena Evropské unie platí obdobná pravidla jako v jiných zemích evropské sedmadvacítky, o nařízení konkrétní země je nejpohodlnější informovat se na stránkách celní správy daného státu.

„I když v rámci Evropské unie funguje volný pohyb osob i zboží, přesto se státy brání v oblasti výrobků, které jsou zatíženy spotřební daní, tedy u lihovin, cigaret nebo pohonných hmot,“ uvádí mluvčí Ředitelství cla České republiky Jiří Barták. V poslední době se díky značné medializaci ozřejmila také pravidla pro vývoz. Je zakázáno brát s sebou domů předměty, které náležejí do kulturního dědictví dané země, nebo exempláře, kterým hrozí vyhynutí.

Před rokem způsobilo mezi českými turisty pozdvižení Chorvatsko, které vydalo zákaz dovozu masa a mléčných výrobků, kvůli protestům i ekonomické krizi však vydaný zákaz posléze zrušilo. V současnosti zde existují pouze určité limity pro konkrétní potraviny. Pokud například kdokoliv bude chtít do Chorvatska přijet s tuzemským alkoholem, bude muset počítat s omezením 1 litru lihoviny na osobu starší 17 let.

Německo nově vydalo zpřísněné nařízení o zákazu dovozu vrhacích hvězdic, nožů a jiných potenciálních zbraní, zpřísnila se také možnost pohybovat se po území Německa s bojovými plemeny. Podle Bartáka se jedná o značné omezení zejména pro ty, kteří hodlají v Německu pobýt více než čtyři týdny.

Cestovní zavazadla
Cestovní zavazadla