Ústavní soud zkoumá půlroční lhůtu, do které lze popřít otcovství

Brno - Ústavní soud se zabývá spornou částí zákona o rodině, podle které může otec popřít své otcovství jen šest měsíců po porodu. Podle některých soudců může stanovená půlroční lhůta představovat porušení práva na respektování soukromého a rodinného života otce. Proto jeden z tříčlenných senátů postoupil návrh na zrušení sporného ustanovení 15člennému plénu.

Ústavní soud se zákonem o rodině začal zabývat na základě případu muže, který se u obecných soudů pokusil popřít otcovství u syna narozeného před rozpadem manželství. Zpočátku prý neměl pochybnost o tom, že otcem je právě on. Pravdu se dozvěděl až později, a tak propásl šestiměsíční lhůtu. U soudu mu nepomohla ani zkouška DNA. Soudci museli jeho žalobu zamítnout právě kvůli zákonu o rodině. Sporné ustanovení říká, že „manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy se dozví, že se jeho manželce narodilo dítě, popřít u soudu, že je jeho otcem“. Muž podal ústavní stížnost a navrhl vypustit ze zákona slova „do šesti měsíců“. Senát Ústavního soudu návrh rozšířil na celý odstavec.    

Rozšířením návrhu se prý vytvoří prostor pro komplexní přezkoumání právní úpravy. Navíc, kdyby soud zrušil jen slova „do šesti měsíců“, vytvořil by vlastně novou zákonnou úpravu a dal otcům možnost popřít otcovství prakticky kdykoliv. „Tím by došlo ke kolizi s řadou základních práv dítěte,“ vysvětluje generální sekretář Ústavního soudu Tomáš Langášek.

Tříčlenný senát dospěl k předběžnému závěru, že mužovy námitky jsou opodstatněné. „Protiústavnost podle názoru senátu může spočívat především v proporcionální nevyváženosti základních práv a zájmů otce dítěte, jehož otcovství bylo určeno na základně první domněnky otcovství, dítěte a jeho matky,“ uvedl Langášek. Zároveň upozornil na to, že názor jednoho senátu nijak nepředjímá výsledné rozhodnutí pléna.    

Pravomoc rušit zákony nebo jejich části má pouze celé plénum Ústavního soudu. Nelze předjímat, jak dlouho zkoumání normy potrvá. Soudcem zpravodajem je v tomto případě Pavel Rychetský. Soud také ustanovil dítěti opatrovníka, který má v řízení před Ústavním soudem hájit jeho zájmy. Stal se jím ombudsman Otakar Motejl.