V Kolíně končí modernizace železničního uzlu za 1,8 miliardy

Kolín - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dokončuje rekonstrukci a modernizaci železničního uzlu v Kolíně, který leží na jednom z frekventovaných dopravních koridorů. Úpravy přispějí ke zvýšení bezpečnosti a zlepšení průjezdu zdejší železniční stanicí. Hotovy budou do konce roku. Náklady na modernizaci dosáhly 1,8 miliardy Kč a zaplatil je Státní fond dopravní infrastruktury.

Součástí projektu je nové zabezpečovací zařízení včetně výhybek. Práce začaly v listopadu 2006 a proti plánu se asi o půl roku prodloužily. Důvodem podle Rykla je rekonstrukce železničního mostu přes Labe za 1,23 miliardy Kč, kterou letos zahájilo Ředitelství vodních cest ČR. Obě firmy se snažily práce na obou projektech sladit tak, aby vyloučily vícenáklady a zamezily dalším výlukám v dopravě, které si stavby vyžádají. Pro stát to znamená úspory v desítkách, možná až stovkách milionů korun.

SŽDC v Kolíně realizuje ještě další dva projekty. Prvním je stavba mostu přes železniční trať Kolín - Velký Osek v městské části Sendražice. Bude stát asi 20 milionů korun. Druhým je výstavba takzvaného autobloku na trati Kolín - Velký Osek, tedy elektronicky ovládaných návěstidel, která zvýší propustnost tratě. Náklady jsou 30 milionů korun.