V Krkonoších platí omezení kvůli sběračům borůvek

Vrchlabí (Trutnovsko) - Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) ode dneška omezila vstup do některých částí Krkonoš kvůli ochraně hor před nájezdy sběračů borůvek. Do 15. října platné nařízení nijak neomezuje turisty, kteří se v Krkonoších pohybují po značených turistických trasách a cyklostezkách. Za porušení zákazu hrozí pokuta až 10 000 korun. V terénu omezení vstupu oznamují informační tabule s textem i v polském a německém jazyce.

Omezení se týká pohybu volným terénem ve všech třech zónách parku. Mluvčí správy parku Radek Drahný připomněl, že v nejpřísněji chráněné první a druhé zóně parku je vstup mimo cesty zakázán celý rok. Současné nařízení se tedy týká hlavně části třetí zóny parku, kde je volný pohyb normálně povolen.

Zákaz vstupu platí třeba v okolí Vosecké boudy, Lysé hory a Kotle, pramene Labe, okolí Sněžky, Obřího dolu, Pomezního hřebene nad Dolní Malou Úpou a dalších oblastí. Opatřením správa parku chrání porosty brusnice borůvky a lokality se zvláště chráněnými druhy rostlin. Zákaz vstupu také přinese více klidu pro zvířata v době říje.

Borůvky jsou terčem polských a ukrajinských sběračů

Nájezdy na krkonošské borůvky pořádají hlavně polští a ukrajinští sběrači. Zaměřují se na plochy borůvek zejména v blízkosti přechodů cest přes státní hranici. Sběrači borůvky většinou sbírají pro další prodej. Podle odhadů může být v Krkonoších sesbíráno na 200 000 litrů borůvek ročně.

Krkonoše
Krkonoše