Vnitro má připravit návrh, který zvýší podíl žen na kandidátkách

Praha  - Ministerstvo vnitra by mělo navrhnout takové změny zákonů, které by zvýšily podíl žen na kandidátních listinách alespoň na 30 procent. Úmysl prosadit jakési kvóty pro ženy v politice schválila vláda Jana Fischera. Kabinet také schválil materiál, jehož cílem je zkvalitnit a rozšířit ochranu dětí před všemi formami násilí. Na pozoru by se také měli mít lidé, kteří páchají trestné činy poškozující finanční zájmy Evropských společenství - ministerstvo financí bude o nich shromažďovat informace a firmy, ve kterých budou tito lidé figurovat, nebudou moci získat veřejné zakázky.

Vláda také chce, aby jednotlivá ministerstva podpořila rozvoj péče o předškolní děti. Ve zprávě o prioritách v oblasti rovnosti žen a mužů se dále píše, že ministerstvo práce má vypracovat brožuru pro zaměstnavatele s informacemi o alternativních formách zaměstnání, jako jsou zkrácené úvazky a práce z domova.

Ministr pro lidská práva Michael Kocáb také předložil materiál, který by měl zkvalitnit ochranu dětí před násilím. Podle jeho mluvčí se tak Kocábovi „podařilo prosadit sérií opatření směřujících k omezení násilí na dětech a ke zkvalitnění a rozšíření již existující nabídky služeb pro ohrožené děti“. Zmínila například rozšíření krizových center, akreditaci vzdělávacích programů v oblasti pozitivního rodičovství, zefektivnění systému preventivních prohlídek praktických dětských lékařů či terapie pro dětské oběti i agresory.

Video Brífink po jednání vlády
video

Brífink po jednání vlády

Kdo bude uplácet, nezíská veřejnou zakázku 

Ministerstvo financí bude shromažďovat informace o osobách, které byly pravomocně odsouzeny za vybrané trestné činy poškozující finanční zájmy Evropských společenství. Následně nebudou moci firmy, v jejichž vedení takoví lidé figurují, získat veřejné zakázky. Materiál vychází z nařízení Evropské komise. Mezi vybrané trestné činy patří například podvod nebo úplatkářství. Jednotlivé soudy budou podle směrnice předávat informace o pravomocných odsouzeních ministerstvu financí, které je následně odešle do ústřední databáze Evropské komise. Zároveň ředitel Rejstříku trestů zajistí předávání informací MF o zahlazení odsouzení za vybrané trestné činy.

Korupce
Korupce