Trestní odpovědnost i sex zřejmě budou i nadále od 15 let

Praha - Děti asi budou dál trestně odpovědné až od 15 let věku. Tato věková hranice zůstane zachována i pro legální sexuální styk. Přes odpor ODS o tom dnes rozhodl Senát. Umožnil přijetí novely, která ruší pasáže nového trestního kodexu, jenž od příštího roku obě věkové hranice snižuje na 14 let. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

ODS neuspěla s návrhem, aby platily nižší věkové hranice, jak to ve sněmovně původně prosadil do kodexu její poslanec Radim Chytka. Novelu nyní dostane k podpisu prezident Václav Klaus, který již při podpisu kodexu označil snížení hranice za „diskutabilní“ a za „důsledek momentální nálady části Poslanecké sněmovny“.

Senát novelu neschválil ani nezamítl, k přijetí těchto verdiktů chyběly vždy dva hlasy. Neboť neschválil ani žádný z návrhů na úpravy novely, předloha poputuje v souladu s ústavou k prezidentovi jako přijatá po uplynutí měsíční lhůty, kterou Senát na projednání zákonů má. V případě novely tato lhůta skončí 6. srpna.

Video Rozhovor s Janou Čermákovou
video

Rozhovor s Janou Čermákovou

Rozhovor s Janou Čermákovou

2.9.2010

Brífink k ochraně půdy a protipovodňové prevenci

Rozhovor s Bohumírem Jánským

Ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová přijetí novely přivítala. Snížení věkové hranice na 14 let by jí prý ale nevadilo. „Mám doma čtrnáctiletou dceru, která dobře ví, co je a není správné,“ řekla. „Nicméně z vlastní advokátní praxe vím, že tato změna by se ve výsledku týkala jen několika jedinců, a nemá tedy z praktického hlediska tak velký význam jako jiná ustanovení trestního zákona,“ dodala Kovářová.

Senátor ODS Jiří Žák v rámci úprav novely neúspěšně navrhoval ponechat snížení trestnosti od 14 let věku. „Z mého pohledu dochází u určité skupiny mládeže ke zneužití toho, že byla nastavena trestnost od patnácti let,“ uvedl. K přijetí Žákova návrhu ale chyběly čtyři hlasy. Hlavním cílem novely bylo zabránit snížení věkové hranice ve snaze umožnit účinnější postih dětských zločinců. Proti snižování se však vyslovila řada expertů, podle nichž měla tomuto kroku předcházet hlubší analýza. Někteří kritici poukazovali také na to, že by se tím otevřely širší možnosti pedofilům. Podle expertů se ale pedofilové orientují na mladší věkové skupiny.

Hranice trestní odpovědnosti v Evropě

  • 18 let - Belgie, Lucembursko
  • 16 let - Španělsko, Portugalsko
  • 15 let - Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko
  • 14 let - Německo, Rakousko, Slovensko… celkem 11 zemí
  • 13 let - Francie, Polsko, Řecko
  • 12 let - Irsko, Nizozemsko
  • 10 let - Anglie, Malta, Kypr
  • 8 let - Skotsko