Spory mezi pacienty a pojišťovnami mají nově řešit rozhodčí soudy

Praha - Ministryně zdravotnictví Dana Jurásková představila projekt rozhodčího soudu pro zdravotnictví. Měl by pacientům pomáhat v tom, aby se domohli svých práv v rámci zdravotního pojištění. Projekt, který je ve fázi příprav, bude zatím fungovat na dobrovolné bázi. Pacienti se budou moci snáze bránit, když po nich bude chtít lékař zaplatit za ošetření, které podle nich platí zdravotní pojišťovna, případně od nich vybere registrační poplatek. Lépe také budou moci řešit spory o to, zda jim pojišťovna má uhradit léčení v cizině.

Rozhodčí soudy by měly začít řešit spory od ledna. „Je to důležitý institut, který přinese rychlé řešení sporů, je nezávislý a pomůže pacientům domoci se svých práv,“ uvedla ministryně. Na projektu spolupracuje ministerstvo s Českým zdravotnickým fórem a Hospodářskou komorou. Využije jejích více než 70 kontaktních míst po republice i dosavadních zkušeností s rozhodčím soudem pro spotřebitele.

Legislativní náměstek Martin Plíšek upřesnil, že rozhodčí soud bude řešit úhradové spory mezi pacientem, zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením. Účast všech tří je v této fázi dobrovolná. Pokud se pacient rozhodne řešit spor u rozhodčího soudu, nemá možnost odvolat se proti jeho rozhodnutí. Řešení se však dočká v řádu měsíců a za výrazně méně peněz. Předběžně se mluví o 800 korunách, běžné soudní řízení je řádově dražší.

Video Rozhovor s redaktorkou ČT Terezou Kručinskou
video

Rozhovor s redaktorkou ČT Terezou Kručinskou

V současnosti si může pacient stěžovat zdravotní pojišťovně, že nedostal péči, na kterou má nárok. Když nepochodí, může se obrátit na soud. Soudní řízení ale trvají někdy i roky a lidé za ně navíc hodně zaplatí. Rozhodčí řízení budou rychlejší a levnější. Podobné systémy fungují i v zahraničí.  

Zákon chce ministerstvo předložit po volbách 

Ministerstvo podle náměstka připraví po diskusi s pojišťovnami a zástupci poskytovatelů novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění a zdravotních pojišťovnách, která zakotví povinnou účast pro pojišťovnu i zařízení, pokud o to pacient požádá. Po volbách ji předloží sněmovně, platit by mohla od pololetí příštího roku. Do té doby bude pro pojišťovny a poskytovatele účast dobrovolná, pro pacienty zůstane dobrovolná i poté.    

Česká lékařská komora se staví k projektu rezervovaně a doporučí všem svým členům, aby účast u rozhodčího soudu odmítali i v dobrovolné fázi. Podle Plíška však většina oslovených poskytovatelů reagovala na projekt kladně, souhlasí i zdravotní pojišťovny. Podle Juráskové by neměli lékaři vnímat projekt jako zvýšený tlak na ně. Cílem je dosáhnout rovnosti pacientů, pojišťoven a zdravotnických zařízení při řešení sporů o úhradu péče, zdůraznila.

Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví