Železnice zastavila prodej pražců, jsou jedovaté

Praha - Správa železničních dopravních cest (SŽDC) zastavila prodej nepotřebných dřevěných pražců k dalším stavebním účelům. Potom, co na základě sousedské stížnosti a upozornění ombudsmana začala další využití naimpregnovaných pražců šetřit Česká inspekce životního prostředí, zadala správa železnice vypracovat rozbor látek obsažených v pražcích laboratoři. Vodovzdorné, a tudíž odolné trámy používají zahrádkáři na zpevnění cest, stavbu plotů nebo kompostů, podle zdravotního ústavu by se jim lidé ale měli vyhýbat.

Šetření inspekce není dosud ukončeno. Do té doby ale SŽDC prodej dřevěných pražců zastavila. Pražce, které jsou vyjmuty z tratí a už je nelze dál využít, likviduje správa v souladu se zákonem o odpadech.

Při výstavbě nových železničních koridorů i modernizacích tratí správa železnice dřevěné pražce nahrazuje ve většině případů betonovými. Ročně tak k likvidaci připadnou desítky tisíc kusů starých naimpregnovaných pražců. Společně s ostatním materiálem po vyjmutí kolejnic správa třídí, co do odpadu a co lze ještě využít. Aby nezatěžovala životní prostředí navyšováním objemu odpadů, snaží se podle Kodysové získaný materiál včetně pražců dále využít. Dříve dřevěné pražce prodávala jako stavební materiál, kupující přitom byli upozorněni a podepisovali, že byli poučeni o vlastnostech kupovaného materiálu.

Kancelář ombudsmana se pražci začala zabývat loni na podzim kvůli sousedskému sporu o využití trámů na zahradě. Podle vyjádření Státního zdravotního ústavu mohou vyřazené dřevěné železniční pražce poškozovat zdraví a lidé by se měli vyhnout kontaktů s nimi. Hlavního hygienika ČR Michaela Víta kancelář požádala, aby veřejnost upozornil na nebezpečné vlastnosti vyřazených dřevěných pražců.