Policejní absolvent může být koncipientem, rozhodl soud

Praha - Česká advokátní komora (ČAK) musí podle rozhodnutí pražského městského soudu z minulého týdne zapsat do seznamu advokátních koncipientů absolventa Policejní akademie Jana Peška, přestože nevystudoval žádnou z českých či zahraničních právnických fakult. Rozsudek je pravomocný. Profesní organizace obhájců s ním ale nesouhlasí a plánuje se dovolat k Nejvyššímu soudu.

Sám Peška označil rozhodnutí za průlomové, protože dosud ČAK umožňovala zápis na seznam koncipientů jen absolventům právnických fakult. Podle něj soud svým rozsudkem zároveň odlišil Policejní akademii od dřívější Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti, která fungovala do roku 1990. Ta byla s ohledem na politickou angažovanost v minulém režimu opakovaně Nejvyšším a Ústavním soudem shledána jako vysoká škola nepřipouštějící výkon advokacie.

Policejní akademie vznikla v roce 1992. „Zákon o advokacii stanoví, že komora zapíše do seznamu koncipientů každého, kdo získal vysokoškolské vzdělání v magisterském programu v oblasti práva, nikoli výlučně na právnické fakultě,“ odůvodnila rozhodnutí soudu mluvčí Martina Lhotáková. Peška se hájil sám, údajně mu advokáti, které oslovil, řekli, že do sporu s advokátní komorou nepůjdou.

Video Reportáž Terezy Kručinské
video

Reportáž Terezy Kručinské

ČAK ale spatřuje problém v tom, že Policejní akademie není školou čistě zaměřenou na studium práv, a navíc rozsah výuky práva není takový jako na právnických fakultách. Podle komory jsou jedinými školami, které poskytují akreditované magisterské vzdělání v oboru právo, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni a Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Koncipienty se mohou stát v některých případech i absolventi zahraničních právnických fakult.

Policejní akademie
Policejní akademie