Lékařská komora chce vybírat soudní znalce

Praha - Česká lékařská komora (ČLK) není spokojena s prací znalců, kteří soudům předkládají své posudky v oblasti lékařství. Podle nich jsou posudky velmi často nekvalitní, a to i přesto, že na nich závisí osud pacientů a lékařů. ČLK proto navrhuje, aby se změnil 40 let starý zákon o znalcích, který by poté této stavovské organizaci přiznával možnost vybírat znalce. Nyní znalce vybírají soudci, kteří však nejsou dostatečně odborně vybaveni. Lékaři se na návrhu shodli na svém červnovém setkání.

Návrh zákona má přinést větší odpovědnost znalců za svoji práci a jejich snadnější odvolatelnost. Lékařům se zejména nelíbí, že při hodnocení případů velmi záleží, jakou kvalifikaci každý znalec má. Soudci, kteří znalce nyní vybírají, prý nemají v lékařském oboru dostatečné znalosti, a tak ani nemohou garantovat odbornost znalců. Proto by komora chtěla mít u jmenování lékařských soudních znalců hlavní slovo.

Komora chce zajistit, aby například práci praktického lékaře neposuzoval nikdo jiný než znalec v oboru praktického lékařství. „Lékaři z oboru soudního lékařství nejsou univerzálními všeznalci. Jsou kompetentní, aby posuzovali příčinu smrti, a nikoli, aby hodnotili práci lékaře klinika,“ vysvětlil šéf komory Milan Kubek.

Video Reportáž Pavly Sedliské
video

Reportáž Pavly Sedliské

Česká lékařská komora tvrdí, že v nynějším zákoně o soudních znalcích není žádná zmínka o kritériích, které musí znalci pro svou práci splňovat. „Nejsou stanovena žádná taxativní kritéria, kdo může vykonávat funkci soudního znalce, v podstatě to může být každý lékař, který složil atestaci,“ tvrdí Kubek.

Práci znalců kritizují i odborníci z jiných profesí. „To, co ten znalec předkládá, velmi často neodpovídá ani normálnímu psychologickému vyšetření,“ poznamenává klinická psycholožka a soudní znalkyně Blanka Čepická, která sedí v komisi, jež vybírá znalce, už patnáct let.

Novela je plánována již několik let. Naposledy ho připravoval ministr Pospíšil, svého přijetí se však v nejbližší době nedočká. Podle současné ministryně spravedlnosti Kovářové nebyl návrh v takovém stavu, aby mohl být předložen ve vládě, a tak je nyní ve fázi přepracování.