Někteří vojáci inklinují k pravicovému extremismu

Praha - Vojenské zpravodajství zjistilo, že někteří vojáci z povolání nebo zájemci o tuto službu inklinují k pravicovému extremismu. Vojenské zpravodajství to píše ve výroční zprávě za loňský rok. Podobné informace tajná služba měla už v předchozích letech. Dále také zaznamenalo, že v loňském roce působily v Česku ruské a čínské tajné služby. Rusové se zaměřili na radar, Číňany zajímaly pokročilé technologie vojenského využití.

Zdroj: http://images.google.cz/images?hl=cs&q=arm%C3%A1da Autor: ČT24

Na nebezpečí extremismu upozorňuje i výroční zpráva Bezpečnostní informační služby (BIS), tedy civilní kontrarozvědky, podle níž byl loňský rok pro české pravicové extremisty přelomový. Neonacisté se podle BIS již v předchozích letech stále více profesionalizovali a radikalizovali, minulý rok však nastala největší změna. Extremistické akce začaly mít relativně vysokou úroveň, pravicoví radikálové začali šířit své názory i mimo okruh svých sympatizantů, uvedla BIS.

„Celkově Vojenské zpravodajství v průběhu roku 2008 nezískalo informace opravňující k tvrzení, že je Česká republika vystavena významnému riziku ohrožení konkrétním teroristickým nebo extremistickým činem,“ píše se ve výroční zprávě. Potenciál mezinárodního terorismu ve světě ale podle služby přetrvává a „z analýz činnosti teroristických organizací je zřejmé, že pravděpodobnost toho, že se v budoucnosti stane terčem teroristického útoku i Česká republika, neklesá“.

„Kromě toho bude patrně Česká republika i nadále považována za prostor vhodný k vytváření logistické podpory pro nadnárodní teroristické organizace a k tranzitu teroristů do dalších zemí Evropy,“ upozornilo Vojenské zpravodajství. Výroční zpráva dále bez podrobností uvádí, že někteří bývalí příslušníci služby, kteří ji museli v minulosti opustit kvůli spáchání trestného činu či porušení jejích vnitřních norem a etických zásad, se ji snažili mimo jiné mediálně diskreditovat.

Rusové se zajímají o radar, Číňani o technologie

Podle Vojenského zpravodajství loni Rusko věnovalo značné úsilí tomu, aby zabránilo výstavbě americké radarové základny v Česku. "Tomuto cíli byly v
roce 2008 i podřízeny aktivity ruské diplomacie a zpravodajských služeb," píše se bez dalších podrobností ve zprávě. Číňany zase podle zprávy
zajímaly mimo jiné vojenské technologie. „Na rozdíl od vyspělejších západních států s vyšší koncentrací výzkumných a vývojových pracovišť však Česká republika není prioritní oblastí zájmu těchto služeb,“ upozorňuje výroční zpráva Vojenského zpravodajství. Na aktivity hlavně ruských tajných služeb poukazuje i obdobná zpráva Bezpečnostní informační služby, tedy civilní kontrarozvědky. Mimo jiné uvedla, že ruští agenti se snaží prosazovat své zájmy v České republice také přes politiky. Snaží se navázat kontakty zejména se členy parlamentu, jejich asistenty a pracovníky oddělení zahraničních styků politických stran. Ruské tajné služby se podle kontrarozvědky vracejí k sovětské praxi.