Pro Bílý kruh pracuje více než 230 dobrovolníků

Praha – Organizace Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů, včetně morální a emocionální podpory. Byla založena před osmnácti lety, 4. září 1991, osmi zakladateli. Dnes pro Bílý kruh bezpečí pracuje po celé České republice více než 230 dobrovolníků. Všichni jsou vysokoškolsky vzdělaní, v oblasti trestního práva, medicíny nebo psychologie. Praha je nápadem trestní činnosti v České republice na špičce. Každoročně má stejný počet klientů jako zbylých šest krajských poraden dohromady.

Každoročně probíhá školení dobrovolníků po celé republice. V současné době se do organizace přihlašují lidé sami. „V Praze právě skončil nábor několika dobrovolníků. Z patnácti přihlášených lidí, mezi kterými byli i soudci, advokáti, státní zástupci a psychologové, jsme vybrali čtyři,“ podotkla ředitelka Bílého kruhu bezpečí Petra Vitoušová. V pražské pobočce pracuje tým padesáti lidí, stejně tak i v sedmi krajích České republiky.

„Jsme rádi, že se lidé hlásí sami, ale do jisté míry na to má vliv i mediální prezentace a naše častá přednášková aktivita. Ty pořádáme na policejní a justiční akademii nebo na právnické fakultě,“ vysvětlila Vitoušová. Bílý kruh bezpečí má jedenáct provozů, z toho dvě jsou nonstop linky a jedna je centrála. Ta je schopná vyjet k těm nejtěžším případům.

Video Rozhovor s Petrou Vitoušovou
video

Rozhovor s Petrou Vitoušovou

Vitoušová: Čím dříve se problém začne řešit, tím lépe

„My nejsme službou, která by povinně asistovala, jako třeba policie. Velmi dbáme na to, aby veřejnost věděla, že naše uskupení existuje,“ řekla ředitelka organizace. Dodává, že čím dříve lidé přijdou, tím lépe je tým odborníků dokáže zorientovat v dané situaci. Rovněž za nimi stojí po celou dobu procesů, než se vrátí k normálnímu životu.

„Máme velmi přísné standardy služeb, které poskytujeme. Musíme třeba rozlišovat dítě do věku patnácti a nad patnáct let. Jsme intervenční službou, neznáme příběhy našich klientů do konce. Intervence může být opakovaná, ale o klienta nepečujeme,“ dodala Vitoušová. Osmá poradna Bílého kruhu bezpečí se buduje v Českých Budějovicích.