Informovaný souhlas pacienta naráží na dokumenty v lékařském jazyce

Praha – Před každým lékařským zákrokem se má pacient od lékařů dozvědět základní informace o povaze nemoci, léčebných postupech, alternativách a hlavně možných rizicích, které ze zákroku plynou. Teprve potom se má sám rozhodnout, zda zákrok podstoupí. Takzvaný informovaný souhlas v Česku ale stále není bez problémů. Řešení se dnes pokouší na konferenci nalézt odborníci z českých nemocnic i pacientských organizací.

Problémy se týkají zejména dokumentů samotných – jsou často neúplné, chybí v nich poučení o tom, co pacient může během zákroku prožít a co jej může po zákroku omezit. Dokumenty jsou psány odborným jazykem se spoustou latinských termínů, kterým běžný člověk nemá šanci porozumět.

Zároveň si pacienti často stěžují, že na prostudování i několikastránkového dokumentu mají málo času, například jen chvíli před vstupem do ordinace nebo na konkrétní zákrok. „Pacient by se neměl bát doktorovi říct, že věci nerozumí a požádat ho, aby mu to vysvětlil. Zatím ale v pacientech zůstává 50 let totality a lékař je pro ně autoritou, kterou nechtějí zpochybnit,“ uvedl předseda České společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví David Marx.

Video Komentář Markéty Hýlové
video

Komentář Markéty Hýlové

Řešení vidí lékaři i odborníci především v tom, aby dokumenty byly přeformulované do laického jazyka a také přeloženy i do cizího jazyka – jinak jim nemohou rozumět pacienti z jiných zemí.