Plzeňský rektor Průša: Na právech chybí jen tři disertace, ne desítky

Praha/Plzeň - Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni zažívá personální kolotoč. Důvodem je aféra spojená s plagiátorstvím disertační práce. Hlavní roli zde sehrálo přímo vedení fakulty, zřejmě za účelem nalezení osoby, která vynáší interní informace. Již včera rezignovali na své funkce dosavadní proděkani Milan Kindl a Ivan Tomažič i děkan Jaroslav Zachariáš. Celou fakultu navíc až do zvolení nového děkana povede bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, právě jeho do funkce jmenoval rektor univerzity Josef Průša, který již dříve zaslal fakultě doporučující body pro změny dosavadního spravování. 

 

Na fakultě navíc chybí tři disertační práce, díky kterým dosáhli na titul významní představitelé fakulty. Ještě minulý týden ale podle zástupců studentů chybělo v knihovně 35 prací - Průša tento rozpor vysvětluje tím, že škola sleduje práce až od roku 2006, kdy začala platit povinnost je ukládat do knihovny. Dalších 15 až 20 prací se prý našlo ve zpracování v knihovně, nebyly ale v regálu, protože se připravovalo jejich katalogizování.

Kritiku si vysloužilo i neprůhledné přijímaní studentů ze soukromé vysoké školy v Karlových Varech. V loňském roce byla takto přijata až pětina studentů. Za nestandardním přijetím stálo podle rektora jejich předchozí studium. „Ne, že by nevykonali přijímací řízení, byli přijati jiným způsobem. Jsou to absolventi bakalářského studia a mají už určitou akreditaci, proto se fakulta rozhodla, že to udělá jinak, oni vykonali přijímací zkoušky. Akreditační komise napadla to, že toto bylo šito na míru pouze této škole, tedy že nebyl rovný přístup ke studiu. My jsme je vyzvali, aby více specifikovali způsob, jakým budou takové studenty přijímat,“ uvedl Průša.

Video Studio ČT24 o budoucnosti právnické fakulty v Plzni
video

Studio ČT24 o budoucnosti právnické fakulty v Plzni

Právě malou transparentnost jak přijímacího řízení, tak i udělování titulů kritizovala předsedkyně Akreditační komise ministerstva školství Vladimíra Dvořáková ve Studiu ČT24. Komise prý nemůže zkoumat každou disertační práci, zda to není plagiát. Mnohem dříve, než vypukla tato kauza, ale komise zkoumala, jak jsou složeny komise, u kterých se obhajují závěrečné práce, jak vypadají posudky nebo jestli patří oponenti prací ke špičkám v oboru. A na právnické fakultě v Plzni našla řadu nedostatků, na které také vedení fakulty upozornila. Bohužel prý zatím nedošlo k nápravě. 

Zlepšit reputaci fakulty by mohl bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Ten ve funkci nahradí Zachariáše, jenž v pátek rezignoval. Konkrétní důvod odchodu Zachariáš nevysvětlil. Po jeho rezignaci volali mnozí studenti, učitelé i odborníci kvůli dlouhodobým problémům na fakultě. Exministr spravedlnosti bude mít podle rektora těžkou pozici, která si vyžaduje výběr vhodných spolupracovníků. „V červnu jsem zaslal vedení fakulty asi 17 bodů pro stabilizaci situace, aby se fakulta cítila více součástí Západočeské univerzity. Ty problémy jsou tak velké, že bude navíc potřeba dalších kvalitních osob,“ řekl Průša.

Také Vladimír Balaš, který vedl plzeňská práva v letech 1993-99, se domnívá, že by mohl být Jiří Pospíšil ta správná volba: „Jiří Pospíšil práva v Plzni vystudoval, má k nim emotivní vztah, získal i určité zkušenosti s řízením na ministerstvu spravedlnosti, takže pokud bude mít podporu akademické obce, tak by mohl fakultu z problémů dostat. Má tam řadu kvalitních pedagogů.“

Kdo také vystudoval právnickou fakultu v Plzni:

Bývalý premiér Stanislav Gross – jeho rigorózní práce z fakultní knihovny zmizela

Primátorka Chomutova Ivana Řápková – magisterská práce není k nalezení

Starosta Prahy 5 Milan Jančík - řádné studium od zápisu po rigorózní zkoušku zvládl údajně za tři roky

Bývalý ministr vnitra Jan Ruml - poté, co v přijímacím řízení skončil pod čarou, se škola údajně rozhodla rozšířit počet přijatých studentů

Ředitel PR oddělení ČSSD Petr Dimun - postoupil do vyššího ročníku bez složení zkoušek

zdroj: týdeník Respekt

Rektor plzeňské univerzity také dodal, že další vývoj kolem plagiátorské aféry bude záležitostí policejního vyšetřování. Redaktor Lidových novin Tomáš Němeček, který na kauzu upozornil, totiž podal trestní oznámení pro podezření z porušení autorského zákona. „Po trestním oznámení budou konat policie a další orgány. Pokud by to odložily, tak se bude muset tvořit jakýsi etický panel, který by posléze stanovil výsledek,“ dodal Průša.

Člen akademického senátu Právnické fakulty ZČU Jiří Pospíšil
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24