Nástražné pasti lze použít beztrestně jen při své obraně

Brno - Použití nástražných pastí k ochraně vlastního života a zdraví lze považovat za nutnou obranu, a není tedy trestné. Rozhodlo o tom dnes trestní kolegium Nejvyššího soudu. Je to zásadní stanovisko k dosud právně sporným otázkám spojeným s používáním nástražných ochranných systémů.

Rozhodně ale nelze past použít na všechny osoby, které nezákonně vniknou do domácnosti. Poranění zloděje tedy zůstává nadále trestné. Pokud ale majitel domu spustí past za situace, kdy jej například odhalený lupič ohrožuje na životě, trest mu za to nehrozí. Nástražnou past je tedy nutné vnímat jako obdobu zbraně.

I zbraň lze beztrestně použít k vlastní ochraně. Při použití pasti, stejně jako zbraně, ale policie bude zkoumat, zda šlo o přiměřenou obranu. Nástražný systém lze tedy aktivovat jen v naprosto krajní situaci, kdy jde o život a zdraví.