Kdo odvrátí kolaps plzeňských práv?

Plzeň - Volba děkana právnické fakulty v Plzni, kterou prozatímně řídí bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, proběhne 2. listopadu. Rozhodl o tom akademický senát fakulty a návrhy na děkana lze podávat do 16. října. Práva tím chtějí maximálně zkrátit přechodné období, po které je fakulta bez děkana. Jaroslav Zachariáš, který tuto funkci vykonával do 25. září, z postu odstoupil kvůli plagiátorské aféře proděkana Ivo Tomažiče. Favoritem na obsazení funkce děkana je právě Pospíšil.

Pozornost na chod právnické fakulty se upřela kvůli aféře proděkana Ivo Tomažiče, který za dohledu dalšího proděkana Milana Kindla padělal svou disertační práci. Oba vysokoškolští učitelé původně argumentovali tím, že práce byla pastí na donašeče, který měl z fakulty vynášet interní informace. V důsledku celé aféry na konci září oba proděkani spolu s děkanem Jaroslavem Zachariášem odstoupili. Fakultu od té doby provizorně řídí právě Pospíšil.

Akademický senát fakulty dnes rozhodl, že první kolo volby nového děkana proběhne 2. listopadu. Chce tím maximálně zkrátit přechodné období, po které je fakulta bez děkana. Návrhy na tuto funkci lze podávat do 16. října, přihlásit se může každý z akademické obce. „Je to volba jako každá jiná. Možná nepřijde žádný jiný návrh. Je ale pravděpodobné, že bude zvolen doktor Pospíšil,“ uvedl jeden ze senátorů Květoslav Kramář. Pospíšil už na minulém jednání získal podporu významných českých právníků.

Damoklův meč zrušení nad fakultou visí i nadále

„Já zde budu s jasným reformním programem, s vizí, jak škole pomoci. Bude-li zvolen někdo jiný, budu to respektovat. Ovšem avizuji, že kdokoliv bude stát v jejím čele, musí kroky doporučené (akreditační) komisí začít realizovat. Není jiná cesta,“ řekl Pospíšil. 

Nad Právnickou fakultou ZČU totiž visí Damoklův meč rušení studijních oborů či celých práv. Předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková dnes řekla, že rozhodování o budoucnosti právnické fakulty se bude odvozovat z toho, jaká opatření fakulta přijme a zda budou opatření důvěryhodná. „Záleží, jak budou přijímáni studenti, jak bude řešeno, když se uznávají předměty, jak se zabezpečí komise, aby byly opravdu založeny na odbornících,“ uvedla. Podle Dvořákové to je první rovina, kterou musí fakulta udělat. Pokud to neudělá, bude komise hledat cesty, jak fakultu zrušit.

Další problémy v Plzni? Mnoho přednášejících…

Nové vedení zatím odhaluje další chyby v řízení fakulty. Podle Pospíšila má fakulta nejvíce pedagogů (celkem 160) na počet studentů - například ve srovnání s právnickou fakultou v Brně až dvojnásobek. To se odráží v platech, průměrný plat je zde oproti Brnu poloviční. Škola proto jen s problémy platí špičkové experty. Neobvykle vysoké množství přednášejících potvrzuje i Dvořáková. Hlavním problémem je především velký počet externistů. Odchod by se mohl dotknout až čtvrtiny pedagogů. „Musíme udělat seriózní audit. Filozofií nyní je mnohem lépe zaplatit interní učitele, na nichž výuka stojí,“ dodal Pospíšil.

… a peníze do kapsy Ústavu státu a práva

Nutný je i ekonomický audit, fakultě v tuto chvíli chybí milion korun proti předpokládaným příjmům. Práva přicházela o peníze kvůli nevýhodné smlouvě, kterou měla fakulta uzavřenou s Ústavem státu a práva. Oběma institucím šéfoval odstoupivší děkan Jaroslav Zachariáš, před ním to byl Milan Kindl.

Smlouva určovala, že veškeré vědecké projekty se budou realizovat právě v tomto ústavu. Fakulta se tím zbavovala možnosti získat dodatečné peníze na běžný provoz, na navýšení mezd za vědeckou práci nebo zahraniční pobyty mladých pracovníků. Podle prorektora univerzity Františka Ježka se tak fakulta např. neúčastí na národních nebo evropských projektech ošidila až o 50 % příjmů.

První vlaštovka změn: místo vlastních testů přijde Scio

První změnou, která se na fakultě po odchodu starého vedení udála, bylo zavedení nového systému přijímacího řízení v příštím roce. Nově budou muset zájemci podstoupit národní srovnávací zkoušky společnosti Scio. Podle Pospíšila to má odstranit pochybnosti o tom, jakým způsobem jsou studenti na práva přijímáni.