Tržil: Ignorování bodového systému musí řešit ministerstvo

Praha – Dopravní policie se od startu novely zákona o provozu na pozemních komunikacích z roku 2006, jehož nejvýraznější změnou bylo zavedení bodového systému, stále více potýká s řidiči, kteří i po překročení dvanáctibodové hranice dále řídí vozidlo. Smutným důsledkem je čtvrteční nehoda kamionu se sanitkou na Ostravsku, kdy řidič nákladního auta z důvodu bodového zisku neměl nárok na řízení. Obě osoby sedící v sanitce přišly o život. Jak účinně bojovat proti vybodovaným řidičům? Podle ředitele dopravní policie Leoše Tržila samotní policisté při dohlížení na provoz mnoho nezmůžou, neboť přístup k bodové databázi nemají. Bodový systém je v kompetenci ministerstva dopravy a pověřených úřadů, které vedou evidenční řidičské karty.

Při dosažení dvanáctibodové meze, která vlastníkovi průkazu bere právo řídit vozidlo, ho úřady pouze vyrozumí posláním informace. Řidič je nucen průkaz odevzdat, avšak v takovém případě neexistuje účinný prostředek, jak toho ze strany úřadů dosáhnout. „Bohužel, z hlediska našich dostupných evidencí se takovou skutečnost dozvíme až při lustracích v rámci vyšetřování konkrétních nehod,“ vysvětluje Tržil. Jaké kroky se dají podniknout proti řidičům, kteří ignorují překročení bodové meze, je podle něj otázka spíše na ministerstvo.

Policie nemá přehled o aktuálním bodovém stavu řidiče a neuděluje je. Na základě jejich oznámení toto provádí ministerstvo, jak popisuje šéf dopravní policie. Umožnit policistům přístup k databázi by však podle něj mohlo vést k nastolení korupčních podmínek. „Pokud policista oznámí řidiči, že právě překračuje dvanáctibodovou mez, řidič samozřejmě ihned začne vyjednávat,“ řekl Tržil. S možným navýšením povolené meze ze 12 na 16 či 18 bodů nesouhlasí, současný stav prý odpovídá podmínkám provozu v České republice. Je však ochotný jednat o možnosti snížení bodové sazby u některých přestupků. „Můžeme se bavit o tom, že například řízení bez zapnutých světel by nemuselo být bodováno,“ nastínil Tržil.

Od roku 2010 začíná platit novela o trestních sazbách za přistižení řidičů bez dokladů. Řidič, který bude přistižen bez řidičského oprávnění poprvé, se dopustí přestupku. Při opětovném přistižení již spáchá trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. Ředitel dopravního úseku policie uvedl, že s některými senátory již projednával možnost bezpodmínečného obnovení trestného činu za řízení bez průkazu. „Vozidlo je zbraň. Zastávám názor, že řidič, který nevlastní a nikdy nevlastnil řidičské oprávnění, se jasně dopouští trestného činu,“ prohlásil.

Tržil se v nedělních Otázkách Václava Moravce vyjádřil také k současnému personálnímu stavu dopravní policie. Uvedl, že k plnému stavu 4200 příslušníků chybí zhruba 500 míst, které se snaží policie zaplnit průběžnými nábory. „V prvé řadě budu rád, kdy doplníme stavy na 4200. Je však otázkou, jak se nám to podaří. Zároveň máme samozřejmě zájem na tom, abychom měli kvalitní policisty,“ zakončil.

Dopravní kontrola
Dopravní kontrola
Více fotek
  • Dopravní kontrola autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1081/108008.jpg
  • Policie autor: Policie ČR, zdroj: www.policie.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/693/69260.jpg