Grandi Stazioni nechce karlovarské nádraží, ČD je asi opraví samy

Karlovy Vary – Horní nádraží v Karlových Varech se ani po 64 letech čekání nedočká zásadní rekonstrukce. Budovu z druhé poloviny 19. století dostala v roce 2003 do třicetiletého pronájmu italská firma Grandi Stazioni, která ji měla záhy opravit. Dosud se tak nestalo, a tak se České dráhy, jimž nádraží patří, rozhodly smlouvu vypovědět. Na Grandi Stazioni potom chtějí uplatnit penále, z něhož by měly částečně zaplatit rekonstrukci, která je zoufale nutná.

Kdo čeká na karlovarském nádraží na vlak, může být překvapen „moderností“ soupravy – ačkoli přes Karlovy Vary v současnosti jezdí většinou zhruba třicetileté vagony s podobně starými lokomotivami, hlavní hala staniční budovy pamatuje parní stroje a vagony s dřevěnými lavicemi. Hornímu nádraží nepomohlo ani to, že bylo spolu s mariánskolázeňským a pražským Wilsonovým nádražím zařazeno do skupiny železničních stanic, které dostane do pronájmu Grandi Stazioni a zrekonstruuje je.

Místní lidé se shodují, že horní nádraží je ostudou města a pro Grandi Stazioni se stalo nutným zlem v lukrativní smlouvě týkající se především pražského hlavního nádraží. V současnosti hovoří jak italská firma, tak České dráhy o vypovězení smlouvy o pronájmu a rekonstrukci karlovarské stanice. Grandi Stazioni přitom tvrdí, že práce nezačaly proto, že jí ČD neřekly, v jak špatném stavu budova vlastně je. „My jsme v době podpisu nevěděli, jaký je přesný stav nádražní budovy. Po velmi detailním průzkumu bylo zjištěno, že náklady by byly několikanásobně vyšší, než bylo na začátku odhadováno. Pro soukromou společnost by to bylo vysoce nerentabilní,“ uvedl mluvčí společnosti Martin Hamšík.

Video Reportáž Zdeňka Soukupa
video

Reportáž Zdeňka Soukupa

Dráhy tak zřejmě budou muset opravit karlovarské nádraží z vlastních prostředků. Podle mluvčí Radky Pistoriusové přitom není jasné, zda vlastně půjde přímo o opravu. „Zjistíme, zda je nutné zbourat celý objekt, nebo zda se bude revitalizovat stávající budova,“ řekla mluvčí.

Horní nebo též staré nádraží je zbytkem výstavné budovy z roku 1870, který přežil spojenecké bombardování v roce 1945. Po opětovném zprovoznění stanice po válce již do něj žádná větší investice nešla.