Reportéři ČT: Místo do vězení odjel do Itálie nafingovat svou smrt

Praha - Petr Žižka se asi hodně díval na detektivky. Když mu hrozilo vězení za vykrádání bytů, odjel do Itálie k moři. Jednoho dne se šel vykoupat a už nevyplaval. Italské úřady ho potom prohlásily za mrtvého. O několik let později se ale pohřbený Žižka začal vyskytovat v Českých Budějovicích, kde ho kdosi poznal a udal policii. Po zázračném zmrtvýchvstání musel do vazby. Tady by detektivka mohla skončit. Jenže česká realita má do oddychové četby daleko - mistr převleků na svém triku přece jen vydělá. Podrobnosti k případu přinesli Reportéři ČT.

Uprchlý vykradač bytů

Kuriózní příběh Petra Žižky z Králík začal před dvanácti lety, tedy v roce 1997. Respektive ještě o pár let dřív. Pavla Kopecká, mluvčí kriminální policie, popisuje začátek celé kauzy: „Tento muž ještě s dalšími pěti kamarády úspěšně několik let vykrádal byty, čímž způsobili škodu přesahující částku 1,6 milionu korun. Nakonec jsme celou tu skupinku vypátrali, objasnili jsme celý případ a vlastně všichni pachatelé byli odsouzeni. Včetně Petra Žižky.“ Asistent předsedy soudu, tiskový mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové, JUDr. Aleš Korejtko upřesňuje, že obviněný byl v roce 1997 odsouzen zdejším soudem k trestu odnětí svobody v délce trvání sedmi let a šesti měsíců. Řízení před krajským soudem probíhalo standardním způsobem. Obviněný proti rozsudku podal odvolání, o kterém rozhodoval vrchní soud.

Žižka ale na rozhodnutí vrchního soudu nečekal a uprchl. Vrchní soud mezitím jeho odvolání zamítnul a potvrdil rozsudek krajského soudu. Rozsudek nabyl právní moci, a protože Žižka do věznice nenastoupil, bylo po něm vyhlášeno pátrání. Krátce nato ale přišel z Itálie úmrtní list.

Na těžkou rodinnou situaci vzpomíná Martin Žižka, bratr odsouzeného, dost nesouvisle: „Přišel nějakej papír, že se údajně utopil, a to bylo vlastně tak nějak všechno. Pak, nevím, jestli za 3 roky, za 5 let, za rok, přišlo teda, že byl údajně prohlášený za mrtvého. Nevím, to jsou úřední věci, které jdou mimo mě. Takže nevím. Nějakej pohřeb my jsme ani nedělali, co já vím. Co já si pamatuju, tak určitě nic nebylo, jestli něco bylo, tak v rodinném kruhu…“

Žižka byl italskými úřady prohlášen za mrtvého. Ty dále vydaly úmrtní list a zaslaly ho do České republiky. U nás se veškeré řízení zastavilo, protože dodání do výkonu trestu se už stalo bezpředmětným.

Jak vlastně Žižka „zemřel“?

Oficiální verze říkala, že Petr Žižka se šel koupat na pláž. Nechal na břehu všechny svoje věci včetně dokladů. „Měl dostatek svědků pro to, aby viděli, že šel do vody, ale už vlastně nikdo neviděl, jak z té vody vylezl…,“ doplňuje Kopecká. Na plážích se podobných utonutí odehraje během každé sezony několik, takže místní policejní orgány nemohly nic tušit. I nalezení mrtvého těla bývá značně komplikované, a proto není nic neobvyklého, že Itálie vydala úmrtní list. A právě pokud úmrtní list přijde z ciziny, považuje se úmrtí za prokázané a není předmětem dalšího šetření. V Žižkově případě samozřejmě nemohlo dojít k výkonu trestu odnětí svobody.

Přesně takhle zřejmě uvažoval obviněný před uskutečněním své „smrti“. Pavla Kopecká, mluvčí kriminální policie, rozmotává složitý příběh dál: „Z Itálie odcestoval do Spojených států na doklady někoho z příbuzenstva, a tam samozřejmě nějakou dobu pobýval. Během té doby si zažádal o vydání vlastní identifikační karty ve Spojených státech. Karta byla už vydána na nové jméno, se kterým vyjel z Itálie. Ovšem fotografii dodal opět vlastní. Takže do České republiky se v podstatě vrátil s jiným jménem, ale svojí fotografií…“

Nové jméno se lišilo pouze v křestní části – Petr Žižka se přejmenoval na Martina. Policie prošetřuje nabízející se otázku, zda byli oba bratři smluvení. Bratr zmizelého se hájí: „Že to mělo být na moji identitu, na moje jméno - o tom vůbec nevím. Jestli, tak jsme zase u toho, jestli vycestoval, na co vycestoval a jak vycestoval. Nevím, na jaký doklady… Určitě nemohly být moje. Jaký bych měl doklady já? To je dost takový divný, ne? … Ne, opravdu, to já nevím, jestli mi někdo ukradl pas. Kolik to je let? Třináct nebo patnáct…? Za tu dobu…“

Obviněný vstal po dvanácti letech z mrtvých

„Vydávat se za někoho, kdo již žije, existuje, je náročné na organizaci a v tomto smyslu si myslím, že s tím musel panu Žižkovi někdo pomoci. To je na hranici vůbec jaksi výkonu Houdiniho nebo Davida Copperfielda,“ komentuje situaci advokát Aleš Sládek.

Jenže Houdiniho trik se nakonec podařilo prohlédnout. Letos v srpnu zavolal na policii anonym. A tak se Útvar cíleného pátrání, takzvaní Lovci lebek, po 12 letech znovu pustil do práce. Brzy zjistil, že Petr Žižka nejen žije, ale dokonce i podniká v jižních Čechách. Po třech týdnech sledování si kriminalisté byli jisti, že jde opravdu o Petra Žižku. „Kolegové tam nenápadně pobíhali okolo firmy a časem věděli, kam třeba chodí na svačinu, takže si tam postávali a fotografovali. Když se porovnala fotografie z doby, kdy zmizel opravdový Petr Žižka, fotografie z doby současné a fotografie člověka, na jehož jméno se prokázal, bylo zcela zřejmé, že není tím, za koho se vydával. Podle podoby se s největší pravděpodobností skutečně jedná o jednu a tutéž osobu,“ shrnuje vedoucí odboru pátrání kriminální policie plk. Mgr. Božena Nosková. Soudce tedy znovu vydal zatykač.

Soud bude znovu rozhodovat o odvolání

Zatím je Petr Žižka ve vazbě. A protože soud tenkrát zamítl jeho odvolání, když byl na útěku, využil právních možností a podal návrh na zrušení tohoto rozhodnutí.

Podle trestního řádu, pokud bylo vedeno řízení proti uprchlému a podmínky vedení řízení proti uprchlému pominuly, může obviněný požádat o to, aby byl rozsudek zrušen. To se také stalo a nyní vrchní soud bude opět rozhodovat o odvolání obviněného. Buď potvrdí 7,5letý trest, nebo bude rozhodovat znovu. A na tom může ve výsledku Petr Žižka vydělat.

JUDr. Aleš Korejtko, asistent předsedy soudu a tiskový mluvčí Krajského soudu v Hradci Králové, přibližuje aktuální situaci: „Trest se ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl trestný čin spáchán. A v případě, že ta právní úprava dozná změn a je výhodnější pro pachatele, tak se použije tato úprava pozdější. To znamená, že bude-li současná právní úprava pro pachatele výhodnější, tak bude použita.“ Žižka zřejmě může čekat trest nižší, než k jakému jej původně soud odsoudil. A vypadá to, že nebude trestán ani za to, že předstíral svou smrt a vydával se za někoho jiného…

Podle mluvčí kriminální policie přijel Žižka v podstatě s novou identitou a doklady byly pravé, nebyly padělané. „Vydání průkazu Spojenými státy na základě zřejmě nepravdivých skutečností je záležitost, kterou by měla řešit americká strana. Totéž se týká orgánů v Itálii - jestli někdo předstíral smrt, aby uvedl italské úřady v omyl a vylákal úmrtní list pro svou identitu,“ upřesňuje advokát Sládek.

Příběh Petra Žižky je opravdu kuriózní. Tento vykradač bytů byl odsouzen na 7,5 roku do vězení. Nejdřív utekl. Pak zemřel. A pak zase ožil. Podvodem. Logicky by mu měl být za to zvýšen trest. Je ale docela možné, že trest bude naopak nižší. Případ uzavírá Žižkův bratr: „Já mám úplně jiný starosti, než abych se ptal, kde žil a jak žil. Já se ho budu ptát až později, až přijde ven, tohle jsou věci, který mi stejně teď k ničemu nebudou. Aby mně to vrtalo hlavou? Já nevím, já to teď nepotřebuju vědět…“

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Více fotek
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/10/920/91974.jpg
  • Policejní kontrola autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1268/126759.jpg
  • Policejní zátah autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/13/1268/126758.jpg
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/777/77645.jpg