Poslanci projednávání o smogu na Moravě přerušili, vláda musí zprávu doplnit

Praha - Vláda musí konkretizovat svou zprávu o opatřeních ke zlepšení ovzduší na severu Moravy, a to včetně termínů jejich realizace. Doplnění zprávy do letošního 10. dubna si dnes vyžádala sněmovna, která vládu o dokument požádala už koncem ledna. Jednání o smogové situaci v Moravskoslezském kraji proto přerušila.

Sněmovna na návrh poslankyně KSČM Kateřiny Konečné rovněž požádala vládu o změnu pravidel čerpání prostředků ze Státního fondu pro životní prostředí tak, aby část příjmů byla určena na „financování konkrétních opatření na zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, zejména v ostravsko-karvinské aglomeraci“. Návrh získal podporu 81 z 84 přítomných poslanců.

Ministr životního prostředí Jan Dusík poslancům řekl, že Ostravsko a Karvinsko patří k nejvíce znečištěným oblastem nejen v ČR, ale i ve střední Evropě. Ministr přiznal, že nástroje na snižování emisí, které stanoví současný zákon o ochraně ovzduší, pro zlepšení situace nejen na severu Moravy nestačí. Ministr proto slíbil předložit vládě do konce března nový zákon.

Video Poslanci projednávání o smogu na Moravě přerušili, vláda musí zprávu doplnit
video

Poslanci projednávání o smogu na Moravě přerušili, vláda musí zprávu doplnit

Dusík jmenoval také soubor dalších opatření včetně vytvoření meziresortní pracovní skupiny s cílem „vyhodnocovat provázání národních i krajských koncepcí v oblasti energetiky, průmyslu, dopravy a územního plánování“. Dalším úkolem je podle ministra zlepšit využívání současných a hledat nové finanční zdroje k řešení nevyhovující kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji.

Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji se znovu výrazněji zhoršily. Na většině měřících stanic v regionu dosahují hodnoty polétavého prachu opět více než dvojnásobku imisního limitu. Stav ovzduší se zřejmě nezlepší ani během dnešního dne a noci.

Dvanáctistránková zpráva vlády ale podle Konečné obsahuje prakticky jen již existující opatření, jinak je nekonkrétní a termínově nejasná. Z nově navrhovaných jmenovala „provedení analýzy možnosti vypracování místních regulačních řádů zajišťujících regulaci silniční dopravy ve velkých městech“, kde však podle ní chybí termín provedení, nebo apel na výsadby zeleně ve městech, které je plně v jejich kompetenci.