Pražský arcibiskup Duka se ujal úřadu

Praha - Pražský arcibiskup Dominik Duka převzal v Chrámu sv. Víta z rukou svého předchůdce Miloslava Vlka biskupskou berlu, a ujal se tím oficiálně úřadu. Pražský arcibiskup je zároveň nositelem čestného titulu primas český, stojí totiž v čele nejstarší a nejvýznamnější diecéze v zemi. Papež Benedikt XVI. Duku jmenoval arcibiskupem letos v únoru. Obřad v katedrále sledují stovky lidí. Duka vstoupil do katedrály před 10:00 za zvuků kostelních zvonů v celé diecézi. K chrámu dorazil v průvodu duchovních, který vyšel z Arcibiskupského paláce. Zdravici pronesl prezident republiky Václav Klaus.

Při slavnostním ceremoniálu poděkoval prezident Václav Klaus Vlkovi za jeho působení v úřadu a popřál hodně štěstí Dukovi. Klaus také vyjádřil přesvědčení, že se podaří dořešit některé sporné otázky mezi státem a církví. Hlavními jsou spor o církevní restituce a o svatovítskou katedrálu. Klaus zároveň připomněl aktuální tragédii – pád letadla s polským prezidentem, která zastínila v médiích Dukovu intronizaci.

Duka ve svém prvním kázání

učinil vstřícné gesto v otázce sporu o Chrám sv. Víta. Vyzdvihl jeho význam pro národ, nikoliv výlučné vlastnictví církve. "Je dnes naším úkolem změnit dějiny vítězů a poražených na dějiny tvůrců a stavitelů," řekl Duka a zároveň zdůraznil také zakotvení národní kultury v bibli a v příchodu sv. Cyrila a Metoděje, ale také sepětí se starozákonními židovskými kořeny. Na závěr poděkoval kardinálu Vlkovi za vybudování základů, na kterých může stavět při své práci.

Video Po Vlkovi převezme svatovojtěšský stolec Duka
video

Po Vlkovi převezme svatovojtěšský stolec Duka

Po Vlkovi převezme svatovojtěšský stolec Duka

10.04.

První den Dominika Duky ve funkci

Duku, kterému bude za několik dní 67 let, čeká z titulu primase českého a pražského arcibiskupa řada jednání s politiky jako jednoho ze zástupců církví a náboženských společností v Česku. Papež Benedikt XVI. Duku jmenoval arcibiskupem letos 13. února. Předtím, než Vlk předal Dukovi berlu a symbolicky ho uvedl na arcibiskupskou katedru, se četla latinsky a česky bula, kterou papež Benedikt XVI. jmenoval Duku pražským arcibiskupem.

Pro nového českého primase by hlavním cílem při jednání mezi státem a církvemi neměly být otázky restitucí církevního majetku, ale dosažení oboustranně výhodné dohody. To řekl dnes novinářům v Břevnovském klášteře nový pražský arcibiskup Dominik Duka. "Nejsem schopen dělat zázraky, ale věřím v zázraky a zázraky jsou do jisté
míry také projevy dobré vůle."

Více lidí v kostelích a snaha o konsenzus se státem

Duka chce pozvat lidi do kostelů, seznámit je s biblí a zbavit je předsudků vůči církvi. Větší otevření církve české společnosti, která se občas označuje za ateistickou, se má stát jednou z jeho hlavních priorit v úřadu. Duka se přitom funkce ujímá v době, kdy církev zejména v zahraničí čelí kritice kvůli kauzám zneužívání dětí katolickými kněžími.

Dominik Duka má pověst i člověka blízkého prezidentu Václavu Klausovi. To by mu možná mohlo usnadnit jeho pozici při řešení problémů, které po svém předchůdci zdědil – smlouvu s Vatikánem, spor o svatovítskou katedrálu nebo majetkové vyrovnání mezi státem a církvemi.

Jan Jandourek, publicista:

„Arcibiskup Vlk kladl důraz na otázku spravedlnosti, to znamená, na co má církev nárok, kde bylo církvi ublíženo, Duka budí dojem, podle svého vystupování, že si možná položí otázku, čeho můžeme reálně v daných podmínkách dosáhnout.“

Duka chce najít se státem konsenzus v užívání pražské katedrály. Svatovítský chrám je podle arcibiskupa třeba chápat v celém historickém kontextu. „Ukončení sporu je nutné. Věřím, že se najde cesta přijatelná pro všechny zúčastněné.“ Katedrála jako jeden z národních symbolů má podle Duky sílu oslovit i nevěřící. Symbolicky má otevřenost katedrály ukázat i seznam hostů na dnešní slavnostní mši pořádanou při příležitosti převzetí arcidiecéze nově jmenovaným arcibiskupem. Inaugurace se zúčastní katolíci, ale také zástupci ostatních křesťanských obcí a židovské obce.

Dominik Duka

„Nad katedrálou nikdy nevlál cizí prapor, ani hákový kříž, ani rudá vlajka se srpem a kladivem. I v obsazeném Hradě vvždy zůstával ostrov Boží, i naší svobody.“

Jak již dříve Duka uvedl, dlouhotrvající soudní spory neprospívají vztahům mezi církví a společností. Jeho snahou bude prosadit dohodu o spolupráci při užívání chrámu. Loni v květnu podala církev ústavní stížnost kvůli určení vlastnictví chrámu, soudy podle ní nerozhodovaly spravedlivě. Ústavní soud se dosud ke stížnosti nevyjádřil.

Duka - kněz, dělník, disident a politický vězeň

Člověk bytostně konzervativní, ale schopný diplomat, který se umí dohodnout. Taková pověst provází nového pražského arcibiskupa a primase českého Dominika Duku. Narodil se 26. dubna 1943 v Hradci Králové jako Jaroslav, Dominik je jeho jméno řeholní. Jeho otec sloužil u protektorátního vládního vojska a později přeběhl v Itálii ke spojencům, konec války pak strávil v pozemních jednotkách britského Královského letectva (RAF), po únoru 1948 skončil ve vězení. Uniforma, to byl i původní sen Dominika Duky. Plány i život mu však změnilo setkání s biblí, kterou tatínek přivezl z Anglie. 

Po gymnáziu nemohl studovat dál, a tak se vyučil zámečníkem. Po dvouleté vojenské službě byl v roce 1965 přijat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích; vysvěcen na kněze byl 22. června 1970, v roce 1979 získal ve Varšavě licenciát teologie. Začátkem roku 1968 vstoupil do tajného noviciátu řádu dominikánů; po vysvěcení působil pět let jako farář v Chlumu nad Ohří, Jáchymově a Nových Mitrovicích. 

Byl nejen knězem, ale i dělníkem, disidentem nebo politickým vězněm. V roce 1975 mu komunisté odebrali souhlas k duchovní činnosti. O šest let později šel do vězení. Tam se potkal i s Václavem Havlem nebo Jiřím Dienstbierem. 

V roce 1986 se stal provinciálem řádu dominikánů v Československu a později v ČR, byl jím až do roku 1998. V červnu 1998 byl jmenován sídelním biskupem královéhradecké diecéze, od jara do podzimu 2008 pak vedl jako dočasný správce i litoměřickou diecézi. Jeho heslem je dominikánské „V duchu pravdy“. Provází jej od jmenování biskupem v roce 1998.

Co se dnes stalo

Katedrála se otevřela v osm hodin ráno, vstup do ní je volný. Nový pražský arcibiskup Duka vstoupil do katedrály v 10:00 za zvuků kostelních zvonů. Bohoslužbu sloužily kardinálové Christoph Schönborn z Vídně či Joachim Meissner z Kolína nad Rýnem, zdravici má na starosti i papežský nuncius Diego Causero. Přítomní jsou čeští a moravští biskupové, politici a duchovní, pár slov uvedl i prezident Václav Klaus. Po pozdravech se četla latinsky a česky bula, kterou papež Benedikt XVI. jmenoval Duku pražským arcibiskupem. Kardinál Miloslav Vlk poté předal Dukovi biskupskou berlu a stolec pražských arcibiskupů. Po druhé hodině odpoledne se pražský arcibiskup Dominik Duka vydal v kočáře taženém koňmi k Břevnovskému klášteru, který je zasvěcen sv. Vojtěchovi. Tam se Duka setkal s novináři.