Reportéři ČT: Prohraný soud pro úřady nemusí mnoho znamenat

Vyškov – Jedinec je při právních sporech s úřady často bezmocný. Tomuto převládajícímu pocitu se rozhodl postavit vyškovský podnikatel. Nespokojil se s podivnou kolaudací domu, za který již dříve od stavebního úřadu obdržel několikatisícové pokuty. Totožný dům totiž využívalo i samotné město jako autobusovou zastávku, což úředníci přehlíželi. Tragikomický příběh o povážlivě vratkém principu rovnosti před zákonem měl premiéru již před dvěma roky. Od té doby nedošlo k definitivnímu rozhřešení, naopak přibyla pochybení ze strany úřadů a spor se rozšířil i za hranice města. Živnostníkovi proto došla trpělivost a požaduje od státu milionové odškodné – za neoprávněné pokuty, nevrácené peníze či nerespektování pravomocných rozsudků.

O případ podnikatele Stanislava Hermana se Reportéři ČT zajímali již v roce 2008. Odkrývání úředních nedostatků tehdy započala běžná sankce. Herman byl tehdy potrestán za nezkolaudovaný dům. Nebyl však jediným, kdo daný dům využíval. Součástí objektu je i autobusová zastávka městské dopravy. Podnikatel zaplatil pokutu 10 tisíc korun, proti druhé se však již úspěšně odvolal. I přes zjevné pochybení úředníků se zdálo, že celý spor vyřešila následná kolaudace.

Stanislav Herman:

„Já bych se velice rád domohl práva a velice rád bych viděl, aby vyšly na světlo veškeré skutečnosti, které se tady toho případu týkají. Mám na mysli toho, kdo konkrétně kde pochybil.“

Video Šikana občana ve Vyškově
video

Šikana občana ve Vyškově

Když se Stanislav Herman ujistil, že bydlí a podniká v úředně schváleném domě, rozhodl se vyjasnit sporné uložení pokut od vyškovského stavebního úřadu. Krajský soud v Brně uznal Hermanovy nároky a zrušil platnost obou stanovených pokut. „Jak říkám, toto rozhodnutí soudu, musím říct, pro nás bylo překvapivé a myslím si, že bylo překvapivé i pro krajský úřad,“ reagovala mluvčí městského úřadu Dana Bednářová. Chybu stavebního úseku však odmítla přiznat. „Byla to standardní praxe, takže určitě v tomto bych neshledávala žádné velké pochybení, jde o to, že opravdu soud na toto nahlížel teď trošku jinak než jindy,“ dodala.

Město tak podle pravomocného rozsudku muselo zaplacenou pokutu plátci vrátit. Dodnes však Herman neprávem vymáhané peníze neobdržel. Nedostatky v práci úředníků tím navíc pouze začaly. Kromě zpětného vyplacení pokuty měl úřad zároveň uhradit náklady na soudní řízení. Za dva vyhrané soudní spory měl Herman dostat od krajského úřadu zaplaceno celkem 16 tisíc korun, a to do patnácti dnů od nabytí právní moci rozsudků. Ani toto rozhodnutí však nebylo pro úředníky dostatečným podnětem. „Pokud se nerespektují už ani soudní rozhodnutí, ať nám jako nikdo neříká, že žijeme v nějakém právním státě. Když tady tyto zákony nedodržují ani úřady, není na to už co říct,“ říká Herman.

Pohnout s úřady se podařilo až při exekuci

Podnikatel musel proti krajskému úřadu podat dva návrhy na exekuci. Až poté, vždy týden po podání návrhu, úřad spěšně zaplatil soudem vyměřenou částku. Kvůli probíhající exekuci však byl dluh v tu chvíli již o několik tisíc korun vyšší. Kvůli prodlení platby proto musí úřad zaplatit také náklady na advokáta, kterého si Herman najal. „Věřitel použil k obraně, k vymáhání svého nároku advokáta, advokát odvedl svoji práci, sepsal návrh na nařízení exekuce čili ten dlužník je povinen zaplatit i tyto náklady oprávněného, které souvisí s tím, že bránil své právo,“ dodala prezidentka Exekutorské komory Jana Tvrdková.

Pavel Uhl, advokát:

„Princip rovnosti je jeden z principů, na kterém je založená naše civilizace. Pokud orgán moci hodnotí chování jednoho subjektu jinak než chování subjektu druhého, tak je to podle mě špatně a zakládá to velký problém a výrazně to snižuje důvěru obyvatel ve spravedlnost rozhodování orgánů veřejné moci.“

Přesvědčivého konce nedosáhlo ani šetření původní příčiny série soudních sporů - pokuty za užívání nezkolaudovaného domu. Přitom zřetelné znaky a napevno přimontovavý odpadkový koš i lavička dokazovaly, že dům užívalo i samotné město. „My jsme měli za to, že ta čekárna není užívána městem. Jestli toto je omyl pracovníků, anebo užívání města, to je otázka dalšího šetření a asi se tím budeme muset zabývat,“ zněla bezprostřední reakce vedoucího tamního stavebního úřadu Miloslava Kramáře. Ani po dvou letech úřad nevyvinul úsilí případ dořešit.

Herman se proto rozhodl k zatím poslednímu a nejrazantnějším kroku. „Situace je taková, že nám nezbylo nic jiného než žalovat stát. To je jediné řešení, na které jsme přišli. Protože věřím tomu, že tam se snad ukáže skutečně, kdo kde co zavinil,“ říká.

Zkolaudovaný dům
Zkolaudovaný dům
Více fotek
  • Zkolaudovaný dům autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1573/157273.jpg
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1573/157274.jpg
  • Autobusová zastávka ve Vyškově autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1573/157279.jpg