Ostravská univerzita se dočkala lékařské fakulty

Ostrava – Po padesátiletém úsilí bude mít Ostrava svou lékařskou fakultu. Ostravská univerzita totiž získala nutnou akreditaci pro obor všeobecné lékařství. Současná fakulta zdravotnických studií se tak v novém akademickém roce změní na plnohodnotnou lékařskou fakultu. Její brány se otevřou asi osmdesáti prvním studentům oboru už na podzim.

Akreditační komise udělila v úterý akreditaci oboru všeobecné lékařství, který je pro přeměnu stávající fakulty klíčový. „Je to pro nás obrovské zadostiučinění, protože Ostrava o lékařskou fakultu usilovala bezmála 50 let,“ uvedl rektor univerzity Jiří Močkoř. Její přípravy si doposud vyžádaly zhruba 30 milionů korun.

Přeměna fakulty bude dokončena při zahájení nového akademického roku, kdy se přejmenuje na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity, která bude sídlit v Ostravě-Zábřehu. „Přijímací řízení vypíšeme nejdříve za měsíc po písemném obdržení akreditace z ministerstva školství. Zveřejněno bude během června na webu univerzity a v tisku,“ řekl rektor. Pro chod nové fakulty je podle jeho vyjádření v současné době prakticky vše připraveno.

Na přípravách se intenzivně pracovalo

Podle rektora předcházely akreditaci rozsáhlé přípravy včetně dohod s ostravskou fakultní nemocnicí, která doposud neměla přímou vazbu na univerzitní pracoviště. Univerzita jednala také s dalšími nemocnicemi v Moravskoslezském kraji, s jeho vedením i městem Ostrava, které jí poskytlo pozemky.

Po Praze, Plzni, Hradci Králové, Olomouci a Brnu, které už lékařské fakulty mají, bude Ostrava dalším městem v řadě. Dosavadní fakulta zdravotnických studií v Ostravě má přibližně 1 600 studentů a připravuje odborníky například pro nukleární medicínu, ochranu veřejného zdraví či rychlou záchrannou službu. Mezi její absolventy patří také zdravotní sestry, porodní asistentky nebo fyzioterapeuti a laboranti.

3. lékařská fakulta
3. lékařská fakulta