V Česku je málo mentorů - lidí, kteří pomáhají znevýhodněným dětem

Praha – Podle průzkumu Národního institutu dětí a mládeže (NIDM) je v Česku málo mentorů – lidí, kteří pomáhají sociálně znevýhodněným dětem v dospívání s řešením problémů a dalšími věcmi. Mentoring je metoda sociální intervence, která využívá profesionálně vedené dobrovolníky. Mentor je člověk, který má větší zkušenosti a znalosti než jeho svěřenec a který provází a instruuje dítě za účelem jeho individuálního rozvoje: nabízí mu jisté modely chování, rozvíjí jeho schopnosti a vlohy. Úkolem mentora je vyslechnout, nevyčítat, podpořit a nabídnout smysluplný program.

Například v Praze pracuje sto dobrovolníků z neziskové organizace Lata, každý má na starost jedno dítě. Scházejí se na dvě až tři hodiny týdně. Dětí, které pocházejí z neúplných rodin, tráví čas na sídlišti, kde jsou drogy a šikana, a nemají se komu svěřit, je ale daleko více. Proto NIDM připravuje program, který by mentory podpořil. Mohli by začít fungovat třeba i ve střediscích volného času nebo domech dětí a mládeže.

Další možností pro ohrožené děti jsou nízkoprahové kluby. Děti sem chodí většinou za zábavou, někdy i pro radu, dospělého jen pro sebe tu ale nenajdou. Nízkoprahové kluby jsou podle průzkumu prakticky jediným zařízením, kde děti ze sociálně znevýhodněného prostředí tráví svůj volný čas, jinak jsou na ulici.

Video Reportáž Ivana Lukáše
video

Reportáž Ivana Lukáše

Národní institut dětí a mládeže je odborným zařízením ministerstva školství, jehož účelem je státní podpora a ochrana mládeže.