Mladí lékaři se bouří proti stážím mimo jejich specializaci

Praha - Zástupci mladých lékařů, České lékařské komory, univerzit a odborných společností míří na ministerstvo zdravotnictví, protože chtějí změnit pravidla, která jim stěžují nástupy do praxe. Vadí jim loni upravený vzdělávací zákon. Nejvíce kritizují současnou praxi, kdy musejí před první atestací absolvovat poměrně dlouhou dobu stáže na odděleních, která s jejich oborem přímo nesouvisí. Výhrady mají i k financování rezidenčních míst. Kvůli složitému systému získávání akreditací každý rok odchází do zahraničí na dvě stovky absolventů lékařských fakult. Zjednodušení zákona a změnám v postgraduálním studiu doktorů se ministerstvo nebrání.

 

Lepší podmínky pro získání specializace je důvod, proč se mladí lékaři bouří. Odmítají tak stáže na odděleních, která s jejich oborem přímo nesouvisí. Podle místopředsedy občanského sdružení Mladí lékaři Martina Švestky je zcela nepřijatelné, aby mladí lékaři nastupovali na stáže, které nesouvisí s jejich specializací, neboť po dvou letech jsou zcela nekompetentní ve své specializaci.

Lékařům se nelíbí ani systém financování projektu dotovaných míst pro absolventy. Peníze jdou totiž přímo nemocnicím a lékaři na ně nedosáhnou. Ministerstvo už naznačilo, že je ochotné vyjít vstříc. „Zdravotnická zařízení by měla soutěžit o mladého lékaře, který je nositel peněz a nikoli, aby mladí lékaři byli otroky ve fakultních nemocnicích, kde jsou velice zneužívaní,“ říká prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Video Mladí lékaři chtějí změny ve vzdělávacím zákoně
video

Mladí lékaři chtějí změny ve vzdělávacím zákoně

Změny ve vzdělávacím zákoně by měly zabránit odchodům čerstvě vystudovaných lékařů do zahraničí, které nejčastěji láká nejčastěji teď míří do Velké Británie a Německa.