Dráhy odškodňují za zpoždění vlaků – ale zatím jen mezistátních

Praha – Za necelý půlrok platnosti celoevropské železniční Charty cestujícího musely České dráhy odškodnit desítky lidí, kteří cestovali zpožděným mezistátním vlakem. Zatímco ve vnitrostátní dopravě mají české železniční společnosti výjimku a nemusí platit cestujícím odškodné za zpoždění, v mezistátní dopravě neexistuje žádný pardon – část peněz musí dráhy vracet, pokud má vlak zpoždění přes hodinu a jízdenka stála více než 16 eur.

„Za tři měsíce letošního roku jsme zaevidovali zhruba 200 žádostí, z toho zhruba 170 případů bylo oprávněných a vyplacených ze strany ČD. V deseti případech se jednalo o jízdní doklady ze zahraničí,“ shrnul dosavadní výsledky mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Cestující dostávají jako odškodné tzv. dobropis, za který mohou nakupovat jízdenky. Na požádání mohou dráhy vrátit peníze hotově, respektive na účet.

Cestujícím, které přivezl mezistátní vlak do cíle se zpožděním větším než 60 minut a jejich jízdenka stála více než 16 eur, musí dopravce vrátit čtvrtinu z ceny jízdenky.

Pokud je vlak zpožděn o více než 120 minut, musí dopravce vrátit polovinu peněz každému cestujícímu, jehož jízdenka stála alespoň 8 eur.

O návrat peněz může cestující požádat do měsíce po skončení cesty. Žádost je možné podat buď u pokladny na nádraží nebo si ji stáhnoutz webu ČD a zaslat na adresu Vídeňská 15, 772 11, Olomouc. K žádosti je potřeba přiložit jízdenky a místenky platné ve zpožděném vlaku (nebo potvrzení od průvodčího či z pokladny).

0

Video Reportáž Luboše Rosího
video

Reportáž Luboše Rosího

Neúspěšné žádosti většinou souvisely s tím, že dráhy nemusí vracet peníze, pokud zpoždění nezavinily. „Nelze vztahovat problémy, které souvisí například s povětrnostními vlivy nebo nehodami nezpůsobenými železnicí,“ upozornil Šťáhlavský.

Na případné odškodnění za zpoždění ve vnitrostátní přepravě si tuzemští pasažéři budou muset ještě minimálně pět let počkat. Potom skončí výjimka, kterou loni na žádost ministerstva dopravy schválili poslanci. Zatím České dráhy nabízejí pouze náplast cestujícím v pendolinech, kterým vracejí 200 korun za místenku, má-li vlak zpoždění přes hodinu.

Výjimka podobná té české platí v řadě evropských zemí, již od loňského léta ale odškodňují vnitrostátní cestující například němečtí dopravci.