Vesecká: Trestných činů spojených s konkurzy a insolvencí ubývá

Brno - V posledních letech klesá počet trestných činů spojených s případy konkurzů a insolvenčních řízení. Vyplývá to ze zvláštní zprávy, kterou nechala na toto téma zpracovat nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Přesto zdůrazňuje nutnost věnovat těmto kauzám pozornost ze strany státních zástupců, jde podle ní o závažnou kriminalitu. Zpráva informuje i o opatřeních přijatých ve snaze dosáhnout dalšího zlepšení v boji s tímto jednáním.

Pokles nastal, protože od 1. ledna 2008 byla zrušena část zákona postihující nepodání návrhu na konkurz na sebe sama. Po porušování povinností v insolvenčním řízení je pak nejčastějším deliktem porušování povinnosti při správě cizího majetku.

V letech 2007 a 2008 bylo prověřováno podezření z trestné činnosti související s konkurzním nebo insolvenčním řízením ve 444 případech. Pokles byl zaznamenán zejména u trestného činu porušení povinnosti v insolvenčním řízení. Ze všech prověřovaných případů představovaly tyto skutky 273 kauz.

Zvláštní zpráva uvádí, že poznatky o trestné činnosti související s konkurzy a insolvenčním řízením jsou získávány především z trestního oznámení věřitelů - tedy samotných poškozených. Policie vlastními prostředky odhalila 28 kauz. Téměř polovina podnětů skončila bez zahájení stíhání odložením. Důvodem byl hlavně nedostatek usvědčujících podkladů.

Zpráva NSZ zmiňuje jako hlavní problém nedostatky v účetnictví podezřelých, z něhož se při vyšetřování v rozhodném okamžiku klíčové dokumenty „ztratí“. Bez účetnictví je přitom obtížně zjistitelné nejen skutečné postavení úpadce, ale zejména příčiny a okamžik vzniku úpadku, uvádí dokument.