Soudní spor o Chrám sv. Víta stále pokračuje

Brno - Dlouholetý spor státu a římskokatolické církve o Chrám svatého Víta ještě nekončí. I když se nový pražský arcibiskup Dominik Duka dohodl se státem na společné správě památky a Metropolitní kapitula před pár dny stáhla svou stížnost u Ústavního soudu, další účastník sporu - Kolegiátní kapitula, se k tomu nepřidala. Ústavní soud se tak sporem zabývat nepřestane.

Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském dosud svou stížnost nestáhla, proto se soud zatím nepřestane sporem zabývat úplně. Kolegiátní kapitula se však v původním řízení nedomáhala vydání katedrály svatého Víta, ale dělala si nárok na jiné nemovitosti na Pražském hradě, zejména kostel Všech svatých.

K formálnímu ukončení řízení před Ústavním soudem je podle zákona nutné, aby příslušný senát vydal usnesení o zastavení řízení. To se zatím nestalo ani v případě Metropolitní kapituly u svatého Víta. Zatím nelze předjímat, jak by soud formálně dále postupoval, kdyby kolegiátní kapitula stížnost také nestáhla. Obě kapituly jsou samostatné právnické osoby, které nepodléhají přímé pravomoci arcibiskupa. „Ústavní soud ještě nějakou dobu vyčká, zda vezme kolegiátní kapitula svou stížnost zpět,“ řekl Českému rozhlasu soudce Vojen Güttler, který má případ na starosti jako zpravodaj. Poté soud rozhodne, jak postupovat dále.

Nový arcibiskup Duka se s prezidentem dohodl

Spory okolo katedrály se táhly už od roku 1992. Předchozí arcibiskup Miloslav Vlk uváděl, že je nutné vyčkat rozhodnutí Ústavního soudu. Církev totiž ve stížnosti zpochybňovala starší rozhodnutí českých soudů, podle nichž chrám patří státu. Podle dohody, kterou s Dukou 24. května podepsal prezident Václav Klaus, bude církev o katedrálu pečovat jako o metropolitní chrám. Stát jí k tomu bude vytvářet a zajišťovat potřebné materiální podmínky. 

Duka s Klausem se dohodli i na vytvoření rady pro zajištění péče o katedrálu. Jejími členy budou držitelé sedmi klíčů potřebných pro vyzvednutí korunovačních klenotů. Jsou mezi nimi prezident, arcibiskup, pražský primátor, předsedové obou komor Parlamentu, předseda vlády a probošt Metropolitní kapituly u sv. Víta. Rada bude posuzovat otázky údržby a provozu katedrály a bude dohlížet na péči o ni. 

„Právě podepsaným prohlášením končí soudní spor o katedrálu a některé další nemovitosti na Pražském hradě. Stát a katolická církev budou společnými silami, tak jako tomu bylo po celá dlouhá minulá století, pečovat o katedrálu, kterou shodně vnímají jako výjimečný národní symbol v jeho historickém, duchovním i kulturním významu,“ řekl při podpisu smlouvy Klaus.