Soudci se chtějí bránit snižování platů u Ústavního soudu

Praha - Soudci tvrdí, že jsou skupinou, která má platy trvale zmražené. Navíc jim prý nedávno mzdy klesly o 4 procenta, není tedy důvod, aby jim klesly znovu. Opírají se také o stanovisko Ústavního soudu, který říká, že platy soudců lze snížit jen v mimořádné situaci, a v té Česko podle nich rozhodně není. V Česku jsou asi tři tisíce soudců, kteří v průměru pobírají 70 tisíc měsíčně. Při snížení platů o pět procent by přišly měsíčně o tři a půl tisíce.

Další názor ÚS, o který se soudci opírají, navíc říká, že pokud by byly soudcům platy sníženy a zároveň by se nesnížily například ve státní správě, postrádalo by toto snížení prvek společenské solidarity. Prezident soudcovské unie Tomáš Lichovník dodává, že soudci čekají na konečnou dohodu trojkoalice, ta hledá cestu ke snížení nákladů na všechny ústavní činitele.

Petr Nečas o snižování platů:

0„Jestliže to bude krok, který bude přiměřeným způsobem dělán vůči zaměstnancům, kteří jsou placeni z veřejných peněz, tak jsem přesvědčený, že to je věc, kterou by představitelé soudcovského stavu měli pochopit.“

Video Reportáž Jana Osúcha
video

Reportáž Jana Osúcha

Soudci dnes také oznámili, že volají po reformě správy justice. Soudců je podle nich dost, je však potřeba nabrat více odborných administrativních pracovníků, kteří by jim pomáhali dělat právě administrativní agendu. Soudci by tak měli více času na souzení. Lichovník také pozornil, že vzhledem k dopadům ekonomické krize soudům stále přibývá práce, a s nedostatkem odborných pracovníků tak hrozí opětovné prodloužení délky soudního řízení a větší množství nedodělků. Unie proto přivítala záměr vznikající koalice TOP 09, ODS a Věcí veřejných, která se ve čtvrtek shodla na zvýšení počtu soudních úředníků a asistentů.