V Ústavu pro studium totality prý byly poškozeny nebo ztraceny vzácné materiály

Praha – V Ústavu pro studium totalitních režimů byly v minulých letech poškozeny a ztraceny historicky cenné archiválie. Uvedly to dnešní Lidové noviny, podle nichž jde o dokumenty bývalé StB. Nenávratně poškozený je prý třeba svazek věnovaný Janu Palachovi, z tohoto svazku navíc měla část dokumentů zmizet. Podle Lidových novin došlo k poškození při půjčování listin a jejich digitalizaci.

Mezi desítky dalších poničených materiálů prý patří třeba svazky týkající se případu Babice či Mostecké špionážní aféry. Zcela se pak údajně ztratil skupinový vyšetřovací spis Ústí, ve kterém StB zdokumentovala rozprášení jedné odbojářské skupiny ze severu Čech.   

Vedení Archivu bezpečnostních složek ovšem informace popírá. „Existuje oddělení péče o fyzický stav archiválií, které na ty archiválie dohlíží, a to konstatovalo, že v dubnu bylo z 300 tisíc stran naskenovaného materiálu poškozeno devět. Není pravda, že by se ztratily části spisu Jana Palacha, že by byly poničeny při digitalizaci - spis Jana Palacha vůbec neprošel digitalizací,“ tvrdí mluvčí archivu Jiří Reichl.

Členka Rady ÚSTRu Petruška Šustrová ovšem tvrdí něco jiného: „Viděla jsem doslova desítky úředních dopisů, kde si archiváři stěžují svému řediteli, panu Bukovszkemu, na to, že se jim vrátily archiválie poškozené, že nebyly podepsány předávací protokoly a že některé archiválie se vůbec nevrátily.“ Šustrová to označila za skandální.  

Za stav dokumentů z provenience StB je podle LN zodpovědný právě šéf podřízeného Archivu bezpečnostních složek Ladislav Bukovszky. List uvedl, že má k dispozici desítky záznamů o poškození archiválií, které sepisovali Bukovszkého podřízení od roku 2008. Některé škody na archiváliích Bukovszky přiznal, kritiku však podle LN odmítl. Za poškození Palachova spisu může podle šéfa archivu „lidský faktor“, nikoliv systémové selhání.   

Deník napsal, že pro převod materiálů do elektronické podoby se často používaly výkonné průtahové skenery místo pomalejších, ale šetrnějších skenerů knižních. To prý mnohdy vedlo ke zničení původní vazby či pečetí svazků a někdy také ke zmačkání, roztrhání či fyzickému zničení jednotlivých listů. Používání průtahových skenerů bylo podle informací LN omezeno až před několika měsíci. Teprve před pár týdny se prý začalo odbourávat archiváři nejvíce kritizované pravidlo, kdy po odeslání dokumentů do ústavu k digitalizaci nad nimi nemají dohled.