Projekt Hudba ve tmě nabízí šanci nadaným nevidomým dětem

Praha - Hudba ve tmě. Tak se jmenuje projekt, který má ve školách podchytit co nejvíce zrakově postižených dětí s hudebním nadáním. Hudba totiž nevidomým dává v dospělosti šanci najít zaměstnání, které jinak shánějí velmi obtížně. Konzervatoř Jana Deyla na projekt získala 12 milionů z evropských sociálních fondů.

Vyzkoušet intonaci, sluch, rytmus, hudební paměť. Diagnostikou hudebního nadání by měly podle projektu Hudba ve tmě co nejdřív projít všechny zrakově postižené děti ve školách. U dětí ze speciálních škol už je to běžné. Hodně zrakově hendikepovaných dětí je ale integrovaných v běžných školách, kde jejich talent může zapadnout. „Chtěli bychom, aby speciálně vzdělávací centra podpořila rodiče a vlastně je nasměrovala v případě jejich zájmu,“ řekla Ema Gallová z konzervatoře.

Nadaných dětí by se pak měly ujmout základní umělecké školy se speciálně vzdělanými učiteli. Zrakově postižení sice nejsou hudebně nadanější než ostatní, hudební vzdělání je ale pro ně cennější. „Zrakově postižení se hudbou zabývají častěji, protože mají zúžený výběr zájmových uměleckých činností,“ konstatovala Hana Tenglerová, učitelka ZŠ a ZUŚ Jaroslava Ježka.

Video Reportáž Ivana Lukáše
video

Reportáž Ivana Lukáše

Po vystudování konzervatoře se nevidomí uplatní jako učitelé hudby

Pokud vystudují konzervatoř, mají pak velkou šanci najít práci. Většinou jako učitelé hudby. V základních uměleckých školách je jich přes 300. Sehnat jinou práci je hlavně pro zcela nevidomé velmi obtížné. „Nejvýmluvněji o tom vypovídá v podstatě osmdesátiprocentní nezaměstnanost této skupiny lidí,“ míní Josef Stiborský, předseda SONS.

Projekt Hudba ve tmě počítá s tím, že diagnostikou hudebního nadání projdou zrakově postižené děti ve všech krajích České republiky. Pro ty talentované pak ve spolupráci s uměleckými školami vzniknou individuální vzdělávací programy.

Nevidomé dítě hraje na flétnu
Nevidomé dítě hraje na flétnu