Korálky pomáhají dětem z dětských domovů

Praha – Korálky dětem, to je originální projekt občanského sdružení Múzy dětem, herečky Michaely Maurerové a firmy Jablonex. Děti z dětských domovů samy navrhují a vlastnoručně vyrábějí šperky, které potom prodávají. Projekt jim alespoň trochu pomůže poznat cenu vlastnoručně vydělaných peněz a naučí je hospodařit.

Děti v domovech jsou znevýhodněny tím, že neznají hodnotu práce ani peněz. Pomocí projektu se mohou naučit základům finanční gramotnosti. Do akce jsou zapojeni také speciální lektoři, kteří jezdí do domovů a děti učí různé techniky. Kmotrou projektu je zpěvačka Klára Vytisková, která s kapelou Toxique jezdí do dětských domovů koncertovat.

Projekt Korálky dětem funguje od roku 2007. Originální šperky si můžete koupit na internetu a brzy také v některých obchodech. Šedesát procent ceny šperku dostane jeho tvůrce, zbývajících čtyřicet – simulujících běžnou obchodní marži - je použito na projekt Život nanečisto. Za poslední dva roky se podařilo prodat téměř 650 šperků a děti si tak dohromady vydělaly asi 60 tisíc korun.

Video Reportáž Jitky Szászové
video

Reportáž Jitky Szászové

Občanské sdružení Múzy dětem realizuje od jara 2003 víkendové celodenní výjezdy za dětmi do dětských domovů, kterých se účastní umělci nejrůznějších zaměření. Formou hravých dílen zapojuje děti do různých uměleckých akcí, které odhalují a podporují jejich talent a vlohy. Zároveň zvyšuje u sociálně hendikepovaných dětí sebevědomí a v důsledku snižuje riziko jejich sociálního vyloučení a konfliktů se zákonem. Sdružení spolupracuje s více než padesáti dětskými domovy.