Má váš autobus zpoždění? EU by chtěla vracet peníze

Brusel – Autobusoví dopravci a také rejdaři zřejmě budou muset platit cestujícím, pokud je dálkovým autobusem, trajektem nebo jinou lodí dovezou do cíle pozdě. Pravidlo navržené Evropskou komisí schválil dnes Evropský parlament. Proti části týkající se autobusů se ale postavili zástupci členských zemí, podle kterých je neurčitá. Možná tak v platnost nevstoupí. S refundací jízdenek při zpoždění lodí státy souhlasily.

Podle zástupců unijních zemí není z legislativy jasné, kterých autobusů se má odškodnění týkat. Spor se vede o to, zda by se odškodnění týkalo i meziměstských autobusů, nebo jen dálkových či mezinárodních.

Vstoupí-li v platnost, budou pravidla pro autobusové společnosti shodná s těmi, která už EU zavedla v železniční a letecké dopravě – dojede-li spoj více než o hodinu později oproti jízdnímu řádu, dostanou cestující zpět čtvrtinu jízdného, při zpoždění větším než dvě hodiny musí dopravce vrátit polovinu ceny jízdenky. V případě zrušení spoje budou mít cestující možnost buď pokračovat do cílového místa jiným autobusem či lodí bez dalších nákladů, nebo si nechat vrátit jízdné a vyplatit náhradu škody ve výši poloviny ceny lístku. Dopravci by měli platit pouze za zpoždění, za která budou sami moci – například kvůli poruše autobusu nebo proto, že řidič zabloudí.

Zároveň EK a poslanci chtějí, aby dopravci ručili za svěřená zavazadla. Za poškození nebo ztrátu mají dostat cestující odškodnění až ve výši 1 800 eur, v případě příručního zavazadla bude dopravce ručit do výše 1 300 eur.

Podle europoslance Jana Březiny nemají zástupci států na srdci zájem cestujících. „Členské státy jdou bohužel na ruku dopravcům a silnějším právům cestujících brání. Evropský parlament však přináší jistotu, že osobám cestujícím autobusem budou náležet stejná práva jako těm, kteří cestují letadlem a vlakem,“ podotkl Březina.

Obdobná pravidla, která se ovšem týkají železniční dopravy, vytvořila Evropská komise už loni. Platí v mezistátní dopravě na celém kontinentu, pro vnitrostátní vlaky si ale mnoho států včetně Česka schválilo výjimku, která začátek platnosti evropské normy o pět let odsunula. Česká vláda argumentovala tím, že za část zpoždění vlaků v Česku může Správa železniční dopravní cesty, která opravuje koleje, a dopravci by prý dopláceli na činnost státní organizace.