Ministerstvo zrušilo Praze pokutu za Karlův most

Praha - Ministerstvo kultury (MK) ve středu zrušilo pokutu 3,25 milionu korun, kterou v březnu Praze udělil Plzeňský kraj za poškození Karlova mostu při rekonstrukci památky. Důvodem jsou procesní chyby, které krajský úřad udělal. Spolu s odborem kultury památkové péče by měl podle ministerstva doplnit dokazování, odstranit vytýkané vady řízení a vydat nové rozhodnutí. Podle kritiků oprav Karlova mostu ale byl na ministerstvo vyvíjen obrovský tlak a nebylo v politickém zájmu, aby Praha jakoukoliv pokutu dostala.

„Správní orgán I. stupně nezjistil stav věci tak, jak předepisuje správní řád, nevypořádal se s návrhy a námitkami účastníka řízení, neodůvodnil výši uložené pokuty,“ zdůvodnilo ministerstvo své rozhodnutí. Praha verdikt uvítala. „Jsme rádi. Není to pro nás ale překvapení, čekali jsme to. Byli jsme si jisti, že oprava je v pořádku,“ uvedl ředitel magistrátního odboru kultury a památkové péče Jan Kněžínek. „Čekáme na doručení celého spisu včetně odůvodnění z ministerstva. Pak se naši pracovníci památkové péče seznámí s jeho obsahem a s konkrétními námitkami ministerstva a rozhodnou o dalším postupu v této věci,“ řekla mluvčí krajského úřadu Plzeňského kraje Petra Jarošová.

Správní řízení s vlastníkem památky, tedy s Prahou, a se zhotoviteli obnovy, společností Mott MacDonald, vedl Plzeňský kraj od 21. ledna z rozhodnutí ministerstva. Jako nadřízený orgán památkové péče tak rozhodlo kvůli nečinnosti pražského magistrátu, a také proto, aby vyloučilo střet zájmu. Řízení se společností Mott MacDonald kraj nakonec zastavil, Praze ale vyměřil z maximální možné čtyřmilionové pokuty sankci 3,25 milionu korun za znehodnocení památkové hodnoty mostu. Výše pokuty podle kraje odpovídá významu památky.

Video Reportáž Richarda Samka
video

Reportáž Richarda Samka

Za nejzávažnější pochybení označil kraj provádění prací bez respektu k tradičním kamenickým technikám, poškozování bloků a nadměrnou výměnu původních kamenů za nové, použití nevhodné malty či špatně provedené spárování. Vadilo mu také použití moderních materiálů neodpovídajících národní kulturní památce, jako je například trvale plastický tmel v dilatačních spárách.

Praha ale závažná pochybení odmítla a proti rozhodnutí regionu se 14. dubna odvolala. „Dle našeho názoru je rozhodnutí natolik věcně nesprávné, špatné, nepřezkoumatelné, neurčité, že ministerstvu nezbude nic jiného, než toto rozhodnutí zrušit,“ uvedl v dubnu právník zastupující hlavní město Vladimír Kykal. Pokud bude plzeňský úřad dál trvat na svém dřívějším rozhodnutí, Praha se může znovu odvolat. Další rozhodnutí ministerstva kultury pak bude konečné.

Oprava Karlova mostu
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24