Ekologové mohou dál samostatně pečovat o přírodu i na cizím pozemku

Brno – Ústavní soud dnes nezrušil kontroverzní část zákona o ochraně přírody a krajiny, proto ochránci přírody mohou dál na vlastní pěst dělat v přírodě zásahy zlepšující přírodní a krajinné prostředí. Zrušení navrhla skupina senátorů. Ochránci mohou o krajinu pečovat v případě, že to po předchozí výzvě neučiní vlastník ani nájemce pozemku.

Senátoři v návrhu argumentovali, že zákon není v souladu s principy právní jistoty, ochrany důvěry občanů v právo ani předvídatelnosti důsledku právních předpisů. Zákon neupřesňuje povahu zásahů ani lhůty pro postup ochránců přírody. Norma popisuje pouze účel zásahů, jímž je „zachování druhového bohatství přírody a udržení systému ekologické stability“.

Napadenou část zákona naopak podpořilo ministerstvo životního prostředí, které ve vyjádření pro Ústavní soud uvedlo, že norma má především zajistit ochranu přírody a krajiny v případech, kdy vlastník neplní své povinnosti. Ústavní soud se k tomuto stanovisku přiklonil. Soudkyně zpravodajka Dagmar Lastovecká uvedla, že smyslem výzvy je působit na vlastníky pozemků. Cílem je, aby zásahy nutné pro zachování druhové rozmanitosti i ekologické stability nemuseli dělat ochránci přírody.

Chovný rybník
Chovný rybník