Reportéři ČT: Razítko inspektora dává zelenou nežádaným stavbám

Praha - Nový stavební zákon měl urychlit povolování nekonfliktních staveb. Místo toho dal ale velkým stavebním firmám do ruky nástroj, jak obejít veřejnost při schvalování kontroverzních projektů. Tím nástrojem je razítko, které má takzvaný autorizovaný inspektor. Jeho jediným úderem dokáže předběhnout stavební úřad, který se dosud musel zabývat námitkami dotčených lidí. S inspektorem v zádech už je stavbaři nemusejí ani informovat, nezdržují je žádné lhůty, a co je nejhorší, proti kouzelnému razítku se nelze odvolat. Chaos teď úřady ani soudy neumějí řešit.

Na konci loňského června pokácela firma Qary v brněnské čtvrti Líšeň 420 borovic. Část místních lidí tak definitivně prohrála boj proti nové výstavbě. Územní plán tady už dlouhou dobu umožňoval stavět. Protože dvacetileté stromy v plánu nebyly, pro úřad a developera už neexistovaly. „Existuje tady spousta závazných vyjádření dotčených orgánů města Brna, popřípadě i kraje. A všechna tato vyjádření byla ve prospěch té stavby,“ řekl Ladislav Smutný, jednatel firmy Qary.

Během boje proti stavbě nových domů narazil pan Pavel Zedníček, jeden z obyvatel Brna, na novinku ve stavebním zákoně: Stavební povolení už nevydával státní úřad, ale soukromá osoba - autorizovaný inspektor, který třímá státní razítko od ministerstva pro místní rozvoj. Na stavebníkovi přitom je, kterého inspektora si vybere.

Video Kouzelné razítko
video

Kouzelné razítko

Milan Teigiser, autorizovaný inspektor:

„Autorizovaný inspektor není úřední osoba. Je to fyzická osoba s oprávněním kontrolovat a posuzovat kromě jiného i projekty a na základě toho, že je po jeho kontrole všechno v pořádku, vydává takzvaný certifikát o tom, že podle dané dokumentace, která vyhovuje všem kritériím ze zákona daným, je stavebník oprávněn stavbu zrealizovat.“


Vloni v dubnu soud rozhodl, že územní rozhodnutí je neplatné. Příprava se měla zastavit. Než ale stačil soud rozsudek rozeslat, vydal místní úřad povolení vykácet stromy. A inspektor vydal povolení stavět. „V podstatě jakýkoliv rozsudek, pokud nenabyde právní moci, tak to předchozí nebo to, co je napadáno, do té doby pořád platí,“ řekl Teigiser. „Řekla bych, že v tomto případě došlo až k zneužití vydání certifikátu,“ prohlásila Jitka Seidlová, zástupkyně ombudsmana.

Podobný případ najdeme i v Praze. Přestože UNESCO pražskou radnici vyzvalo, aby donutila investora, firmu ECM, snížit plánované mrakodrapy, magistrát výzvu ignoroval. Územní řízení povolilo stavby vysoké 104 metry a věc pak převzal soukromý autorizovaný inspektor. Stavbu nejvyššího bytového domu v Česku potvrdil ve zkráceném řízení.

I v lokalitě Fialka v Říčanech se začaly stavět obytné domy o 135 bytech – radnice stavbu na zelené louce uprostřed města podpořila přes protest několika stovek místních obyvatel. Také tady postup inspektora obyvatele překvapil. Námitky proti záměru investora RIM Ingeneering provést zkrácené řízení nepomohly. Neuplynul ani týden a stavební povolení bylo na světě.

V Říčanech už investor začal stavět, stejně tak v Praze. Ani v jednom z případů neumíme říct, jestli autorizovaný inspektor udělal nějakou chybu. Neví to ani veřejná správa. Zlatý hřeb nového stavebního zákona spočívá v tom, že proti stavebnímu povolení, které vydal inspektor, se nedá nikam odvolat. „Stavební úřady mohou, a je to i jejich povinnost vlastně ze zákona dát vědět ministerstvu pro místní rozvoj, že se tedy stala nějaká závažná chyba nebo nějaké nedopatření nebo že nebylo odčiněno tak, jak mělo být. A na základě toho může ministerstvo a následně ministr to osvědčení autorizované inspektorovi odebrat,“ řekl inspektor.