Odebrání titulu Ph.D hrozí maximálně šesti absolventům plzeňských práv

Plzeň – Západočeská univerzita snížila počet absolventů, kterým hrozí odebrání titulu Ph.D. Původně sice zahájila správní řízení s devíti držiteli, ve třech případech ho ale zastavila. Dva absolventi o titul určitě přijdou, u dalších čtyř teď univerzita prověřuje materiály. „S panem rektorem jsme probírali spisy. Z devíti případů Ph.D. je u dvou evidentní, že přistoupíme ke zrušení diplomu. U třech řízení zastavíme, protože prokázali splnění všech studijních povinností a dostatečnou publikační činnost,“ uvedl expert na správní právo František Korbel, který připravuje pro ZČU podklady.

Definitivně skončeno zatím není ani prověřování v případě absolventů bakalářského a magisterského studia, ani u držitelů titulu JUDr. U bakalářů zahájila univerzita správní řízení se sedmi absolventy, u čtyř případů řízení stopla. „Skutečně prokázali splnění studijních povinností a předložili chybějící bakalářské práce. U tří pokračujeme v dokazování,“ dodal Korbel.   

Důkazy pro a proti zrušení diplomu také stále ještě hodnotí univerzita u 41 magistrů a u 12 držitelů titulu JUDr. Konečné rozhodnutí u všech typů studia by mělo padnout do poloviny srpna, Korbel připustil možné zdržení. Dotyčným, u nichž už je o zrušení diplomu jasno, ZČU pošle rozhodnutí. 

„Právní stav po zrušení diplomu je takový, že ten student dosud neukončil řádně studium. Už ne rektor, ale fakulta pak bude řešit, co dál,“ uvedl Korbel. V úvahu přichází dvě možnosti. Buď budou vyloučeni, například pro překročení přípustné doby studia, anebo budou vyzváni ke splnění studijních povinností. Podle Korbela už někteří avizovali, že podají žalobu.