Bývalý plzeňský děkan chce prý jako kompenzaci 25 platů

Plzeň – Rektor Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) Josef Průša se dohodl na smíru s bývalým děkanem právnické fakulty Jaroslavem Zachariášem. Podrobnosti ale tají a návrh řešení sdělí až u soudu. Univerzita pouze sdělila, že se Zachariášovi neomluví. Exděkan údajně požaduje jako kompenzaci 25 děkanských platů, což je asi dva miliony korun. Zachariáš se totiž žalobou brání proti výpovědi, kterou dostal z fakulty v souvislosti se skandály kolem studia. Až dosud odmítal školu dobrovolně opustit, fakulta ho tak musí nadále platit. Dalším zaměstnancem, který odmítl ze školy dobrovolně odejít a brání se u soudu, je bývalý proděkan Ivan Tomažič. Právě jeho kauza s opsanou dizertační prací přitom celou plzeňskou aféru odstartovala.

Jaroslav Zachariáš podal žalobu na neoprávněnou výpověď z fakulty 17. prosince minulého roku. A po téměř osmi měsících přišel v celém případu zvrat. Soudní jednání, které začalo koncem července, totiž skončilo asi po dvaceti minutách. Západočeská univerzita přišla se snahou o mimosoudní vyrovnání. Proč škola s návrhem otálela, zatím není jasné.

Další líčení je nařízeno na 1. září a tehdy řeknou obě strany sporu výsledek své dnešní schůzky. Je ale možné, že se jednání neuskuteční. Zachariáš se svým advokátem navrhuje, aby oba účastníci řízení dali souhlas soudu, aby rozhodl o neplatnosti okamžité výpovědi bez jednání.

Video Studio ČT24 - kauza plzeňských práv
video

Studio ČT24 - kauza plzeňských práv

Zachariáš chce jako kompenzaci 25 platů

Podle informací ČTK Zachariáš po univerzitě požaduje:

  • 25 děkanských platů (což je asi 2 miliony korun)
  • aby prohlásila pro soud, že neexistuje důvod pro okamžité zrušení jeho pracovního poměru
  • aby rektor Průša řekl, že fakulta pochybila, když rozhodla o okamžité výpovědi
  • úhradu nákladů řízení určené soudem
  • prohlášení, že nelze souhlasit s názorem, že rezignace Zachariáše na funkci děkana fakulty je přiznáním jeho účasti na vzniku kauzy plagiátu bývalého proděkana Ivana Tomažiče
  • poděkování rektora Zachariášovi za plnění jeho povinností akademického pracovníka i děkana právnické fakulty
  • souhlas od ZČU, aby soud ve věci rozhodl bez jednání
  • aby ZČU po pravomocném rozhodnutí soudu o neplatnosti okamžité výpovědi obeslala dopisem MŠMT ČR, Ústav státu a práva a předsedu Akademie věd ČR se sdělením, že obvinění Zachariáše z účasti na kauze plagiát a kauze neoprávněného udělování akademických titulů nebyla prokázána a jsou v rozporu se zásadou presumpce neviny

Poté je Zachariáš připraven se dohodnout na ukončení pracovního poměru. Pokud by ZČU mimosoudní řešení přijala, nepodá Zachariáš žalobu na ochranu osobnosti.

Podle končícího děkana práv Jiřího Pospíšila je výpověď v pořádku a pracovní poměr bylo nutné ukončit vzhledem k pochybením. Navíc prý měl Zachariáš pro fakultu pracovat doma, úkoly ale neplnil, i když za to byl placen.

Podle rektora se o odstupném dnes nejednalo

Rektor Průša popřel, že by univerzita nabídla Zachariášovi finanční vyrovnání. „Odstupné nebylo předmětem jednání,“ uvedl. Odstupné se tedy bude zřejmě řešit při další schůzce. Rektor doufá, že Zachariášovi budou stačit čtyři platy. To potvrdil i současný proděkan práv Karel Eliáš. Podle něj se fakulta pokoušela se Zachariášem dohodnout a vyřešit věc smírně ještě předtím, než mu dala okamžitou výpověď. „Nabízeli jsme mu dohodu o skončení pracovního poměru a čtyři platy, čili možná v těchto intencích by se to (odstupné) mohlo pohybovat,“ uvedl proděkan.

Karel Eliáš, proděkan pověřený vedením právnické fakulty:

„O tom, že se připravuje mimosoudní dohoda, jsme se dozvěděli z médií.“

Zda ZČU trvá na tom, že se Zachariáš nevrátí na fakultu, rektor Průša nekomentoval. „To je otázka, jak to zhodnotí soud. Zda zůstane zaměstnancem, záleží na rozsudku,“ uvedl. Univerzita přistoupila na smír proto, že jí podle rektora neprospívá, že se proces táhne takovou dobu.

Pospíšil Průšu kritizuje za smířlivý přístup

Zachariáš dostal loni v říjnu od nového vedení fakulty v čele s Jiřím Pospíšilem výpověď kvůli poškození dobrého jména fakulty i univerzity. Právě nynější ministr spravedlnosti Pospíšil kritizuje nynější smířlivý postup rektora Průši. „Naším cílem má být co nejrychleji s ním ukončit pracovní poměr, a ne se mu omlouvat, nebo dokonce jeho pracovní poměr zachovat,“ prohlásil již dříve. Zachariáše na právnické fakultě nechce ani její proděkan Karel Eliáš. Kromě bývalého proděkana Ivana Tomažiče z fakulty rovněž nechce odejít bývalý šéf Akademického senátu Daniel Telecký. Oba se jako Zachariáš brání soudní cestou. Jestli i s nimi se bude chtít univerzita domluvit mimosoudně, zatím rektor Průša neupřesnil.


Jaroslav Zachariáš na právech v Plzni působí od roku 1993. Děkanem byl zvolen poprvé v únoru 2005, opětovně v dubnu 2008. Funkční období mu mělo skončit v srpnu 2012. Ve funkci šéfa fakulty vystřídal Milana Kindla, jenž poté začal dělat proděkana. Zachariáš vystudoval v roce 1975 pražská práva. Od roku 1975 působil v Ústavu státu a práva Akademie věd, který také vedl.

Jiří Pospíšil
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24