Povodní postižené obce žádají další peníze

Liberec – Starostové obcí, které postihly nedávné bleskové povodně, znovu žádají stát o pomoc. Odhady škod na soukromém i veřejném majetku totiž přesahují pět miliard korun. Vláda zatím na pomoc vyčlenila necelých čtyři sta milionů, což stačí jen na nezbytný úklid.

Škody na obecním majetku se pohybují ve stovkách milionů, což je zcela mimo možnosti severočeských obcí. Peníze přitom potřebují co nejdřív. Bojí se také závažných sociálních problémů. „Pokud nevrátíme na Frýdlantsko život, máme problém – s nezaměstnaností, gamblerství, alkoholismus, narkomanie a tak dále,“ bojí se starosta Frýdlantu Dan Ramzer. I když byly obce pojištěné, na plné krytí určitě nedosáhnou, připomíná také starosta Hejnic Jiří Horák.

Frýdlantsko vyčíslilo škody na pět a tři čtvrtě miliardy korun. Od vlády žádá tři sta milionů. Potřebuje je hlavně na už dříve připravené projekty, jako jsou vodovody a kanalizace. Pak má co nejrychleji následovat oprava silnic zničených povodní. V Chrastavě zase potřebují alespoň provizorně vrátit řeku Jeřici do jejího koryta. Celkem v oblasti zničily povodně dvě stě devadesát kilometrů toků. „Rozbitá pobřežní zeď samozřejmě nezaručí bezpečnost při další vodě,“ konstatuje starosta Chrastavy Michael Canov.

Obce shromáždily od dárců už dvacet milionů korun

Vláda dnes navýšila letošní rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury o 665 milionů korun, peníze poputují na opravy povodněmi poničených silnic a kolejí v majetku státu v Libereckém a Ústeckém kraji. Zároveň stát umožní zemědělcům ze zatopených oblastí odklad splátek nájmu z pronajaté státní půdy a splátky od státu koupených pozemků až o jeden rok.

Obce na Frýdlantsku mají již na speciálně zřízených kontech více než 20 milionů od drobných dárců, firem a nadací. Například Chrastava již vybrala téměř osm milionů korun, Raspenava a Frýdlant přes čtyři miliony a Hejnice 2,5 milionu. Devět milionů věnovala v posledních dnech postiženým obcím nadace Renáty a Petra Kellnerových. Kellner pochází z Liberecka. Tři miliony od něj dostala Chrastava a Frýdlant, Raspenava získala dva miliony a Hejnice pak jeden milion korun. Frýdlant a Hejnice získaný dar využijí k doplnění hasičské techniky, Raspenava a Chrastava zase investují do komunikací k domům. Starosta Frýdlantu v této souvislosti připomněl, že díky pomoci dobrovolníků se náklady obcí na odstraňování následků povodní snížily.

Starostové spoléhají také na evropské fond solidarity. Vláda by se podle nich neměla rozpakovat o pomoc požádat. Má na to deset týdnů, kdy se musí domluvit s Polskem a Německem.


Na Děčínsku podepsalo víc než tisíc lidí petici, která kritizuje práci Povodí Ohře. Podle nich by škody po letošních letních záplavách mohly být mnohem nižší, kdyby se povodí lépe staralo o koryta vesnických potoků. Nejvíc podpisů pod peticí je od obyvatel Markartic. Ti se domnívají, že zarostlé a zanesené koryto potoka Bystrá je důvodem, proč se z něj v době přívalových dešťů stává řeka. Povodí Ohře ale zanedbání povinností odmítá, nicméně poté, co vznikla petice, se na potoce objevily bagry. Podle mluvčího Povodí bylo ale o úpravách koryta rozhodnuto už v loňském roce.