Každé páté dítě ze základní školy loni kradlo

Praha - Pětina dětí z pražských základních škol loni kradla v obchodech, polovina všech žáků vyzkoušela cigarety a tři čtvrtiny alkohol. Většina školáků se také setkala s šikanou. Vyplývá to z průzkumu, který si zadal pražský magistrát a na který odpovědělo více než 11 000 dětí. Sociologický výzkum, který měl za úkol zjistit, co mladé lidi ohrožuje a zda se cítí na školách bezpečně, se uskutečnil na konci školního roku. Kromě dětí se do něj zapojili také učitelé a rodiče.

„Není žádným tajemstvím, že projevy rizikového chování, jakými je například konzumace alkoholu či šikana, se u žáků a žákyň základních škol v Praze vyskytují. Nicméně pro nastavení efektivních a účinných řešení jsme chtěli znát současnou situaci na školách,“ uvedl náměstek primátora Rudolf Blažek.

Výzkum například poukázal na vysokou míru šikany na základních školách. Téměř 70 procent dětí se setkalo s ponižováním nebo výsměchem a nadáváním, 46 procent dokonce s fyzickými útoky. Ponižování na internetu muselo řešit každé čtvrté dítě.

Video Reportáž Richarda Samka
video

Reportáž Richarda Samka

Zora Dušková, psycholožka:

„Děti jsou zrcadlem toho, co dělá celá dospělá populace. Narůstá snaha dětí vyzkoušet něco, co je může činit staršími.“

I přes tato vysoká čísla se většina dětí ve škole cítí bezpečně. Kladně takto odpovědělo téměř 90 procent z těch, co odevzdaly dotazník. O pět procent méně považuje za bezpečné okolí školy. Beze strachu o svou bezpečnost do školy chodí 94 procent kantorů. O své děti se v době vyučování obává pouze necelých devět procent rodičů, z okolí školy má ale obavu každý třetí rodič.

Magistrát proto v okolí škol plánuje posílit hlídky strážníků a zvýšit počet kamer. Ty mají podle Blažka zlepšit pocit bezpečí žáků i učitelů a zároveň působit jako prevence. Praha chce dále podporovat rozvoj terénních prací poblíž škol.

Průzkum dále odhalil, že polovina pedagogů nemá odpovídající vzdělání na řešení rizikového chování dětí, velká část by si ho ale ráda doplnila. Učitelé za největší problém žáků považují kouření, agresi, záškoláctví a krádeže. Téměř 70 procent z nich si myslí, že se chování dětí v posledních pěti letech zhoršilo.

Výsledky průzkumu chování dětí
Výsledky průzkumu chování dětí
Více fotek
  • Výsledky průzkumu chování dětí autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1915/191480.jpg
  • Chování, se kterým se podle průzkumu nejčastěji setkávají děti základních škol autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1915/191482.jpg