Jakubiskovi mají podle soudu zaplatit 54 milionů za film Bathory

Praha - Manželé Jakubiskovi musí podle verdiktu Městského soudu v Praze zaplatit směnku na 54 milionů korun České spořitelně, která jim půjčila na natočení výpravného snímku Bathory. Podle soudu jsou manželé prokazatelně se splátkami dluhu v prodlení. Dnešní rozsudek není pravomocný a lze se proti němu odvolat. To je velmi pravděpodobné, protože verdikt doslova nadzvedl ze židle Deanu Jakubiskovou, která po jeho vynesení začala soudci celou kauzu znovu vysvětlovat.

Česká spořitelna uzavřela se společností Jakubisko film v červnu 2005 smlouvu o úvěru. Banka se v ní zavázala, že společnosti poskytne úvěr do výše 50 milionů s tím, že společnost jí splatí do konce června 2008 deset milionů korun, do konce září 20 milionů a do konce prosince zbývajících 20 milionů korun. Úvěr byl zajištěn mimo jiné i bianco směnkou, kterou ale mohla spořitelna vyplnit jen tehdy, pokud se Jakubisko film dostane s úhradou úvěru do prodlení. To se pak podle názoru banky skutečně stalo a soud posléze vydal příkaz k zaplacení směnky. 

Společnost Jakubisko film se hájí tím, že České spořitelně zaplatila celkem zhruba 80 milionů korun. Za úvěr, který je předmětem sporu, prý chtěla v září 2008 zaplatit 10,9 milionu, banka ale tyto peníze započetla na druhý úvěr, který u ní společnost měla. Jakubiskovi vedou s Českou spořitelnou v souvislosti s filmem Bathory několik dalších soudních sporů. 

Spořitelna už chtěla vleklý spor ukončit s tím, že se však dál nebrání dalším mimosoudním jednáním o narovnání dluhu. Jakubisková se hájila tím, že s bankou už jedná dva roky a ta údajně stále není schopna vyčíslit, kolik vlastně dluží. Navíc prý také spořitelně platí filmovou rentu deset procent z obratu filmu.   

Jakubiskův snímek Bathory se s rozpočtem 13,3 milionu eur (zhruba 328 milionů korun) zařadil k nejnákladnějším filmům ve střední Evropě. Vznikl v koprodukci Česka, Slovenska, Maďarska a Británie. Podle Jakubiskové usnadnila jeho natočení Česká televize, která poskytla 35 milionů korun, a slovenské ministerstvo kultury příspěvkem jednoho milionu eur (zhruba 25 milionů korun). Další peníze přidal také Evropský fond Eurimages (650 000 eur) a Fond české kinematografie přispěl sedmi miliony korun.