ČSÚ: Za půl roku přibylo v ČR 9 tisíc obyvatel

Praha - Obyvatel Česka v prvním pololetí roku přibylo o 9 tisíc. Na konci června tak v republice žilo 10,515 milionu lidí. Informace Českého statistického úřadu uvádějí, že na nárůstu obyvatel se podílela mimo jiné skutečnost, že počet narozených převýšil počet zemřelých. Přesto se narodilo méně dětí než ve stejném období loňského roku. Snížil se i počet zemřelých, potratů, rozvodů a nových manželství.

Od ledna do června 2010 se v Česku narodilo 58,2 tisíce dětí, což je o 259 méně než ve stejném období předchozího roku. Přestože celkově ubylo dětí narozených vdaným, rozvedeným a ovdovělým ženám, počet narozených svobodným ženám ve srovnání s 1. pololetím 2009 vzrostl o necelou tisícovku. Mimo manželství se tak v 1. pololetí roku 2010 narodilo 40,0 % všech živě narozených dětí, celkem 23,2 tisíce. Mezi rodičkami převažovaly ženy ročníku 1979, resp. ve věku 30 let. Úroveň plodnosti v tomto roce stagnuje, rodí se zhruba 1,5 dítěte na jednu ženu.

Demografka Michaela Němečková:

0„Mnoho lidí nevidí potřebu třeba jen ze společenského tlaku uzavírat manželství, i když očekávají narození potomka… Dříve bylo obvyklé uzavřít sňatek před narozením potomka, dnes tomu tak není.“

Video Demografka Michaela Němečková ve Studiu ČT24
video

Demografka Michaela Němečková ve Studiu ČT24

Demografka Michaela Němečková ve Studiu ČT24

pp 11:20, 13.10.2010

Reportáž Edity Horákové

V 1. pololetí 2010 zemřelo celkem 52,5 tisíce osob, o 2,4 tisíce méně než ve stejném období předchozího roku. Více než polovina zemřelých žen a necelá třetina zemřelých mužů přesáhla věk 80 let. K nejčastějším příčinám úmrtí tradičně patří onemocnění oběhové soustavy (26,5 tisíce), rakovinná onemocnění (13,8 tisíce) a nemoci dýchací soustavy (3,1 tisíce).

I v první polovině roku 2010 nadále klesal počet nově uzavřených manželství. Celkem v tomto období uzavřelo sňatek 17,1 tisíce párů, což je o 2,3 tisíce méně než v 1. pololetí 2009. Ženichům bylo v průměru 35,1 let (při uzavření prvního manželství 31,1 let), nevěstám 32,0 let (resp. 28,2 let). U tří čtvrtin ženichů a nevěst se jednalo o jejich první sňatek. Úroveň sňatečnosti se ve srovnání s minulým rokem snížila nejvíce u osob mladších 35 let. Do konce června bylo v letošním roce registrováno 15 tisíc rozvodů, o 430 méně než ve stejném období loňského roku. V 58 % případů šlo o rozvod manželství s nezletilými dětmi, kterých bylo celkem 13,0 tisíce. Pětina rozvodů nastala do pěti let od sňatku.

Sňatek
Sňatek
Více fotek
  • Sňatek autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/20/1942/194127.jpg
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/2/176/17548.jpg